Az Európai Bizottság a korábbi programozási ciklusokban szerzett végrehajtási tapasztalatokra támaszkodva a jelenlegi, 2014-2020-as időszakban is támogatja a pénzügyi eszközök (azaz visszatérítendő támogatások) használatának bővülését, tekintve, hogy a hagyományos támogatás (azaz vissza nem térítendő) alapú finanszírozás mellett egy hatékonyabb és fenntarthatóbb alternatívát jelent. A gazdaságilag életképes projektek megcélzásával a pénzügyi eszközök hitelek, garancia, tőke és más kockázatviselési mechanizmusok formájában nyújtanak segítséget.

A 2014-2020-as programozási időszakban a pénzügyi eszközök két mechanizmuson keresztül érhetőek el:

[1] a strukturális és beruházási alapokon (közvetetten az operatív programokon), valamint
[2] a közvetlen közösségi programokon (pénzügyi közvetítőkön)

Pénzügyi eszközök

[1] Strukturális és beruházási alapok operatív programjaiban elérhető pénzügyi eszközök

  • európai uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket a Bizottság kezel a költségvetési rendelettel összhangban (közvetlen irányítás). Egy külön prioritási tengely jön létre az operatív programban. [Central Instruments]
  • nemzeti/regionális szinten létrehozott pénzügyi eszközök kezelése a közös előírásokat tartalmazó és a kapcsolódó másodlagos jogszabályokkal összhangban történik (megosztott igazgatás).
  • kizárólag kölcsönökből és garanciákból álló eszközöket maguk az irányító hatóságok közvetlenül is megvalósíthatnak.
  • már meglévő vagy újonnan létrehozott eszközök, amelyek konkrét feltételekre és igényekre szabottak [Tailor made Instruments]
  • szabványosított eszközök (kész eszközök), amelyekre vonatkozóan egy bizottsági végrehajtási aktus előzetesen meghatározza a feltételeket. Az ilyen eszközök a gyors alkalmazhatóság érdekében alkalmazásra készek lesznek [Off-the-self Instruments]

[2] Közvetlen közösségi programokban, pénzügyi közvetítőkön keresztül elérhető pénzügyi eszközök

A közvetett, azaz a strukturális és beruházási alapok (Structural and Investment Funds) mellett az Európai Bizottság támogatásai a közvetlen közösségi programokban az Európai Beruházási Bank és/vagy Alap által kiválasztott pénzügyi közvetítőkön keresztül történik.

A közvetlen közösségi programokon belül az alábbiakban található pénzügyi eszköz: Horizon 2020 (H2020), Creative Europe (Kreatív Európa), COSME, EaSI, LIFE, Erasmus+, CEF (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz).

A magyarországi pénzügyi közvetítő szervezetek kiválasztása folyamatban van.

A kiválasztás eredményét az alábbi honlapon követheti nyomon: http://www.eif.org/what_we_do/where/hu/index.htm

Pénzügyi eszközök