40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt
tk

Részvételen alapuló kutatás és innováció a „Tudományos Üzlet” modelljén keresztül

Célok:

A részvételen alapuló kutatás és innováció megvalósítását szolgáló „Tudományos Üzlet” modellje sikeresnek bizonyult a diákok, kutatók és civil társadalom összefogása szempontjából, hozzájárulva a valós problémák lokális és regionális szintű kezeléséhez. A valós problémák kezelését szolgáló közös megoldások kidolgozására gyakorolt pozitív hatása mellett a civil társadalom részvételének biztosítása a kutatási folyamatot és annak eredményeit egyaránt erősebbé tette, hozzájárulva a kutatási kiválósághoz, valamint az innovációk eredményeinek elfogadhatóságához. További eredménye még a felsőfokú oktatásban használható tanítási, illetve tanulási módszerek tökéletesítése, mely a tanárok és diákok számára egyaránt előnyökkel jár.

Jelen pályázati felhívás keretében az egyetemek és kutatásokat megvalósító egyéb érdekeltek támogatása valósul meg „Tudományos Üzletek” létrehozása, illetve megerősítése céljából, Európában és azon kívül. A „Tudományos Üzletek” (Science Shops) annak demonstrációi, hogy a diákok és kutatók hogyan segíthetik a közösségeket valós problémák leküzdésében, illetve a fenntartható jövőt szolgáló lehetőségek feltárásában. A legtöbb esetben a kutatás témáját jelentő kérdésfelvetés a közösségi partnerek felől érkezik. A „Tudományos Üzletek” befogadó és biztonságos teret biztosítanak a részvételen alapuló dialógus, lakossági tudomány, illetve közös alkotás számára a civil társadalom, állami hatóságok, kis- és középvállalkozások, tervezők és innovációs szereplők részvételének biztosításával.

Jelen téma a twinning törekvések számára is kiváló lehetőséget biztosít, melynek értelmében a már kialakult tudományos üzletek útmutatást nyújtanak olyan egyetemek számára, amelyek új tudományos üzletek kialakítását tervezik. Ennek keretében megvalósulhatnak közös látogatások, közös tanulás, valamint diákok és oktatók cseréje, nyári kurzusok. A megvalósítás során az esettanulmányok terjedelmes adatbázisa kerül kialakításra, melynek segítségével szemléltethető a „Tudományos Üzletek” modelljének hasznossága, több felhasználói közegben is, továbbá a felelős tudomány és innováció elvével való összhang. Megvalósítandó továbbá a tudományos üzletek összehasonlító elemzése, az általuk érintett közösségre, valamint a szervezeten belüli oktatás és kutatás minőségére gyakorolt hatásaik értékelése. Jelen téma keretében a releváns nemzetközi kezdeményezésekkel (pl. közösségi-alapú kutatás - UNESCO, Civic University - OECD) való kapcsolat megteremtése elvárás. A megvalósítás során a nemzetközi együttműködés megvalósítása fontos szempont.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-01-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.08.30.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 08. 16.
Határidő:
2016.08.30.
Kiírás neve magyarul:
Részvételen alapuló kutatás és innováció a „Tudományos Üzlet” modelljén keresztül
Kiírás neve angolul:
Participatory research and innovation via Science Shops
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society