246 különböző nyitott pályázat
2019. július 16.
Pályázati szűrő
vkj
keg

A faalapú biomasszán alapuló értékláncok fenntarthatóságának növelése, valamint a kínálati oldal termelékenységének és megtérülési mutatóinak fokozása az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának növelésén keresztül

Célok:

A faalapú biomassza iránti kereslet folyamatos növekedést mutat, a faalapú termékek piacain pedig meglehetősen erős verseny érvényesül, ami alapvető hatással van a termelés hatékonyságára. Az európai faalapú ágazat versenyképességének növelésére adhatna lehetőséget az erdei erőforrások fenntartható felhasználása, a jobb erdészeti infrastruktúra, a fenntartható gépállomány, az összevont tulajdonlás, valamint a még kihasználatlan faipari piacok jobb menedzsmentje.

A fokozódó erdőhasználat, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelése kritikus fontossággal bír a pusztulás megelőzése szempontjából, továbbá abból a szempontból, miként hasznosíthatók az összetételükben és függőleges szerkezetükben bekövetkezett változások. Mindez pedig gazdasági értékük, valamint a faalapú biomasszán alapuló értékláncok fenntarthatóságának megőrzését segíti elő.

Alapozva a már folyamatban lévő, a várható klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást elősegítő tevékenységekre, a pályázatok keretében a jelenlegi, illetve új fafajták kitermelésére alapozott faalapú értékláncok műszaki-gazdaságossági életképességének demonstrációit kell megvalósítani. Mindez szükségszerűen jónéhány hektárnyi föld fásításával jár együtt. A pályázat tárgya lehet allogén fajokat tartalmazó, vegyes erdők létrehozása is. A projektek megvalósítása során az erdők tulajdonosainak részvételét biztosítani szükséges.

A pályázatok kidolgozása során figyelembe kell venni, hogy a projektek keretében a bevezetésre kerülő innovációk vonatkozásában a teljes értékláncra kiterjedő demonstrációt szükséges megvalósítani. Egészen pontosan, ha új fafajták bevezetésére kerül sor, a validáció során szükséges bemutatni a fenntarthatóság pozitív irányú változásának gazdasági előnyeit, valamint az új faalapú biomasszának a másodlagos feldolgozó iparágakban való alkalmazhatóságát. Ideális esetben ez utóbbi új, magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékek kialakításához vezet. A kapcsolódó üzleti modell keretében a kiválasztott megközelítés kereskedelmi léptékűvé való alakítása is kidolgozandó, valamint a tervezett erdőgazdálkodási innováció hatásának értékelésének is sorra kell kerülnie, biztosítva ezzel a helyi, biológiai sokszínűség megőrzését, valamint az erdők védőszerepének fenntartását.

Az átfedések elkerülése, valamint a szinergikus hatások érvényesítése érdekében a pályázatok keretében figyelembe kell venni a Horizont 2020 program két témakörének (SPIRE-03-201, BB-03-2017) keretében megvalósuló projektek tartalmát is, elkerülendő a hasonló projektek támogatását. A projektek keretében kialakításra kerülő megoldásokkal szemben elvárás a 6-7. technológiai készültségi szint elérése. A pályázatok keretében megvalósítani szükséges továbbá a teljes értéklánc környezeti, valamint társadalmi-gazdasági teljesítményére vonatkozó életciklus-értékelést.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: BBI-2016-D01
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.09.08.
Keretösszeg: 188 650 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet)
  • Mikro-, kis- és középvállalkozás
  • Közép- és felsőfokú oktatási intézmények
  • Non-profit szervezetek (beleértve azokat, akik fő tevékenysége a kutatás vagy technológiai fejlesztés)
  • The Joint Research Centre (Az Európai Bizottság egyik főigazgatósága, 5 EU tagállamban (Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia és Spanyolország) 7 kutatóintézetet foglal magába.)
  • Nemzetközi európai érdekszervezetek
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 08. 12.
Határidő:
2016.09.08.
Kiírás neve magyarul:
A faalapú biomasszán alapuló értékláncok fenntarthatóságának növelése, valamint a kínálati oldal termelékenységének és megtérülési mutatóinak fokozása az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának növelésén keresztül
Kiírás neve angolul:
Improve sustainability of value chains based on forest biomass and increase productivity and profitability on supply side by adapting forests to climate changes
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges