403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
klv
kv

A hidrometeorológiai kockázatokat csökkentő természetalapú megoldások nagyléptékű demonstrációi

Összefoglaló:

A Horizont 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témakörben: az extrém hidrometeorológiai események (például árvizek, szárazságok, heves viharok okozta áradások, földcsuszamlások) megelőzésére a hagyományos mérnöki módszerekkel szemben a természetalapú megoldások nagyobb léptékűre alakítását és elterjesztését segítő koncepció kidolgozása.

Célok:

Az extrém hidrometeorológiai események (például árvizek, szárazságok, heves viharok okozta áradások, földcsuszamlások) által okozott gazdasági kár Európa szerte növekszik. Bizonyos esetekben a kockázatok megelőzésére azonban a hagyományos mérnöki módszerek már nem jelentenek megoldást, vagy azért, mert meglehetősen magas költségekkel járnak, vagy azért, mert a klímaváltozás eredményeként kialakuló extrém események gyakorisága, intenzitása és elterjedése tekintetében az adott megoldás nem rendelkezik kellő rugalmassággal. Ilyen esetekben a természetalapú megoldások a hagyományos mérnöki eljárásokkal szemben kellő rugalmasságot és számos előnyt biztosíthatnak, ugyanakkor a nagyobb léptékűre alakításukhoz és elterjesztésükhöz kapcsolódó, megfelelő koncepcióterv még mindig hiányzik.

A megvalósuló projekteknek nagyléptékű demonstrációk keretében az alábbi célokra kell törekedniük.

  • Innovatív, rendszerszerű és mégis helyi szintre alkalmazott természetalapú megoldások fejlesztése, bemutatása és elterjesztése, beleértve a zöld és kék infrastruktúrát és ökoszisztéma-alapú menedzsment megoldásokat is, a vidéki és természeti területeken, különösen az olyan érzékeny térségeket, mint a hegyvidék, illetve tengerparti régió.
  • A zöld/kék/hibrid hidrometeorológiai kockázatmegelőzési és kockázatcsökkentő megoldások összehasonlítására alkalmas átfogó keretrendszer kialakítása.
  • Társadalmi és kulturális elfogadásuk akadályainak azonosítása, értékelése, valamint ezek leküzdésére, az ezt segítő szabályozási keretek kialakítására tett javaslatok megfogalmazása.
  • Olyan módszerek, eszközök és legjobb gyakorlat kialakítása, amelyek különböző befogadó környezetben is lehetővé teszik a természetalapú megoldások elterjesztését, nagyobb léptéken való megvalósítását. Ezek közé érthetők az innovatív befektetési stratégiák, irányítási és üzleti modellek, valamint teljesítményértékelő eszközök, protokollok és szabványok, melyek ezen megoldások kialakítását, működtetését és fenntartását szolgálják.
  • A természetalapú megoldások vonatkozásában releváns, egységes, bizonyítékalapú közös fejlesztési folyamatok, teljesítményszabványok, költséghatékonyság, működtetési követelmények, életciklus költségek és az általuk biztosított előnyök meghatározása.
  • Hosszú távon fenntartható adatplatformok létrehozása, olyan meglevő kezdeményezések, illetve alternatív lehetőségek figyelembe vételével, mint a páneurópai webalapú adatbázisok.

A pályázatok keretében a fenti szempontok mindegyikét érvényesíteni szükséges. A megvalósítás a társadalom- és bölcsészettudományok részvétele nélkül elképzelhetetlen. A projektek keretében törekedni szükséges a jelen pályázati felhívás, az SC5-10-2016 pályázati felhívás, valamint a „17. Cross-cutting activities” work program keretében, a „Smart Cities” témakörök vonatkozásában megvalósított más, a természetalapú megoldásokra vonatkozó projektekkel való kapcsolatok megteremtésére.

A természetalapú megoldások megvalósítása jelentős beruházásokat igényel, ezért kiegészítő, illetve a projektek zárását követően felhasználható köz-, illetve magánfinanszírozási források felkutatása elvárás, beleértve a releváns regionális/nemzeti finanszírozási forrásokat (például Európai Strukturális és Befektetési Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, továbbá az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPAII) ). A pályázatok keretében ezen források felhasználására vonatkozó hivatkozás azonban nem jelenti, hogy a pályázat az értékelés során automatikusan magasabb pontszámot ér el.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC5-08-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.07.
Keretösszeg: 29 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezetek számára 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 07. 27.
Határidő:
2017.03.07.
Kiírás neve magyarul:
A hidrometeorológiai kockázatokat csökkentő természetalapú megoldások nagyléptékű demonstrációi
Kiírás neve angolul:
Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-meteorological risk reduction
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges