88 különböző nyitott pályázat
2021. június 19.
Pályázati szűrő
klv
émg

A talajban tárolt vízkészletekkel való gazdálkodás az Európai Unióban és Kínában, valamint ezek hatása az agrár-ökoszisztéma funkcióinak működésére

Összefoglaló:

A H2020 Program keretében pályázati lehetőség nyílt konzorciumok számára A talajban tárolt vízkészletekkel való gazdálkodás témakörben. Támogatható tevékenységek: a terméshozam változékonysága és a talaj hidrológiai tulajdonságai közötti kapcsolat feltárása; a talaj hidrológiai tulajdonságaiból eredő veszélyek szisztematikus értékelése; az ezen veszélyeket enyhítő módszerek kidolgozása; a földhasználati dinamika, a gazdasági környezet és a társadalmi aspektusok kutatása. A megoldásokat az üzemek szintjén kell kidolgozni, majd kiterjeszteni régiós szintre, Európa és Kína területén.

Célok:

A talaj a legnagyobb szárazföldi víztároló egység, a növénytermesztés és a terméshozam változékonyságának meghatározó tényezője. A növénytermesztő rendszereket és egyéb agrár-ökoszisztéma szolgáltatásokat fenntartó víz hiánya a mediterrán térség egyik fő problémája. Klímaelőrejelzések szerint a csapadék egyre kiszámíthatatlanabbá és megbízhatatlanabbá válik a közeljövőben. Tekintettel arra, hogy Kína számos területe hasonló problémákkal küzd, közös érdekként határozható meg az ezen kérdést érintő szorosabb együttműködés kialakítása.

A pályázatok keretében a talajban tárolt vízkészletekkel való rendszerszintű gazdálkodás témakörében platform kialakítására kerül sor, Európa és Kína területén számos regionális éghajlati forgatókönyv figyelembevétele mellett. A támogatható tevékenységek között szerepel a terméshozam változékonysága és a talaj hidrológiai tulajdonságai közötti kapcsolat feltárása, hosszú-távú kísérletekből származó adatok és modellek segítségével. Szükség van a talaj hidrológiai tulajdonságaiból eredő veszélyek szisztematikus értékelésére, az ezen veszélyeket enyhítő, illetve a hozzájuk való alkalmazkodást elősegítő módszerek kidolgozására, a földhasználat dinamikájának, gazdasági környezetnek és a társadalmi aspektusoknak a figyelembevételével. A pályázatok keretében kidolgozásra valamint tesztelésre kell kerülniük a mezőgazdasági üzemek által alkalmazható, fenntartható vízgazdálkodási bevált gyakorlatoknak, valamint a helyi körülményekhez igazított vízgyűjtő gyakorlatoknak (hagyományos, vagy továbbfejlesztett technológiák). A megoldásokat az üzemek szintjén kell kidolgozni, majd kiterjeszteni régiós szintre.

A víz újrafelhasználását és a hulladékvíz hasznosítását szem előtt tartó körforgásos megközelítések szintén teret kaphatnak a vízgazdálkodás mezőgazdasági termelési rendszerének aspektusából.

A megvalósításba bevonni kívánt kínai szereplők esetében a támogatás Kína hozzájárulásával valósul meg.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SFS-47-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.14.
Keretösszeg: 5 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 05. 03.
Határidő:
2017.02.14.
Kiírás neve magyarul:
A talajban tárolt vízkészletekkel való gazdálkodás az Európai Unióban és Kínában, valamint ezek hatása az agrár-ökoszisztéma funkcióinak működésére
Kiírás neve angolul:
Management of soil water resources in the EU and China and its impact on agro-ecosystem functions
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges