88 különböző nyitott pályázat
2021. június 18.
Pályázati szűrő
sze
émg

A jövő tudományos és oktatási rendszerének fejlesztése a gyakorlatban alkalmazható tudás biztosítása érdekében, a mezőgazdaság területén

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program keretében pályázati lehetőség nyílik konzorciumok számára a következő témában: a mezőgazdaság, az erdészet és a kapcsolódó ágazatok területén a tudomány, oktatás és képzési rendszerek feltárása azzal a céllal, hogy a képzési rendszer és a tananyagok felülvizsgálata által a legfrissebb gyakorlati ismereteket is elsajátíthassák az iparág szereplői. Ez elősegíti az innovációt és a változásokhoz való gyorsabb alkalmazkodást.

Célok:

Az előttünk álló kihívásokra adekvát válaszokat adó, fenntarthatóbb mezőgazdaság, erdészet és bio-alapú értékláncok felé történő elmozdulás valamennyi, az adott ágazatban érdekelt szereplő tudásának megújítását, megerősítését teszi szükségessé - a technikai és a személyi készségek területén egyaránt. 2010-ben Európában a farmgazdaságokat vezetők mintegy 71%-a kizárólag gyakorlati ismeretek alapján irányította gazdaságát. A képzettségi szint nagy különbségeket mutat, az országtól, életkortól és nemtől, a mezőgazdasági üzemek szerkezetétől függően, ez pedig sok esetben akadályozza az innovációt. Mivel a közép- és felsőfokú oktatásban részesült gazdák aránya növekszik, az oktatás egyre nagyobb szerephez jut az új technikák és gyakorlatok gazdákkal közös kidolgozásában, illetve alkalmazásában. Mindez elősegíti azt is, hogy a gazdák előre lássák, egyben alkalmazkodhassanak a jogalkotási, politikai, piaci és környezeti változásokhoz, innovatív elemek kidolgozásával segítsék a termékeik marketingjét, továbbá bekapcsolódhassanak innovatív rendszerekbe, hálózatokba. Az erdészeti, élelmiszeripari valamint bioalapú iparágak terén kialakuló új termelési folyamatok, illetve értéklánc-típusok szintén jelentős keresletet generálnak az új típusú ismeretek számára. A tudományos oldalon viszont a fenntartható mezőgazdaság számára kritikusan fontos területeken kapacitáshiány jelentkezhet, tekintettel arra, hogy az adott terület Európában kevésbé fejlett, illetve vonzó. Míg az alapkutatás továbbra is szükséges, a legnagyobb kihívást a gyakorlat-orientált kutatások eredményeinek végfelhasználókhoz való eljuttatása terén tapasztalható szűk keresztmetszetek felszámolása jelenti. A jelenlegi kutatási-értékelési rendszerek főként tudományos publikációkon alapulnak, és kevésbé ösztönzik a kutatókat gyakorlat-orientált kutatások megvalósítására.

A pályázatok keretében a kihívásokra megfelelő választ adó, előremutató, a mezőgazdaság, az erdészet és a kapcsolódó értékláncok területén releváns ismeretek tárát kell kidolgozni. A pályázatok keretében vizsgálni kell, hogy az Európai Unió (valamint lehetőség szerint harmadik országok) területén a tudomány, oktatás és képzési rendszerek hogyan járulnak hozzá mindehhez, a tantervek, tanulási módszerek, valamint az oktatás, tudomány és a gazdasági szereplők hosszú-távú kölcsönhatásainak terén a fejlődést előmozdító ütemtervek kialakításával.

Egyaránt különös figyelmet kell szentelni - főként gazdák, tanácsadók és kutatók számára - az egyéni készségeknek (úgymint a vállalkozói készségek, közvetítés, kommunikáció), illetve az új gyakorlatokhoz kapcsolódó technikai jellegű készségeknek is.

A pályázatokban elemezni kell, hogyan lehetne az oktatási-képzési rendszereket javítani, különösen azáltal, hogy mind több gazda és egyéb érdekelt számára váljon vonzóvá a megfelelő képzés, illetve az élethosszig tartó tanulás. Az új tantervek és képzési módszerek vonatkozásában egyes intézmények esetében elképzelhető kísérleti projekt megvalósítása is. Az oktatásra és képzésre vonatkozó, meglevő európai uniós politikai eszközök hatékonyságát szintén vizsgálni kell, illetve ezek javítását szolgáló javaslatokat kell tenni. A potenciális szinergikus hatások érdekében olyan releváns európai uniós kezdeményezésekhez való kapcsolódás is fontos, mint az ERASMUS +, Maria Sklodowska-Curie Actions, Knowledge and Innovation Community (KIC), Jövő Élelmiszerei (Food for Future).

A pályázatoknak a többszereplős megközelítést kell alkalmazniuk, és a megvalósítás során a minél több területről érkező résztvevő (többek között oktatási testületek, a mezőgazdasági/erdészeti ágazat képviselői, a projektfejlesztésben résztvevő tanácsadók) aktív bevonására kell törekedniük.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: RUR-13-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.14.
Keretösszeg: 7 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 05. 02.
Határidő:
2017.02.14.
Kiírás neve magyarul:
A jövő tudományos és oktatási rendszerének fejlesztése a gyakorlatban alkalmazható tudás biztosítása érdekében, a mezőgazdaság területén
Kiírás neve angolul:
Building a future science and education system fit to deliver to practice
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges