0 különböző nyitott pályázat
2024. május 22.
Pályázati szűrő
ff
emd

Európai VOD hálózatok és szolgáltatók

Összefoglaló:

A jelen felhívásban közzétett pályázat célja a nem nemzeti európai alkotások jelentős hányadát vetítő európai video on-demand, VOD, - igény szerinti videónézés - hálózatok és szolgáltatók támogatása, versenyképességük és vonzerejük növelése érdekében.

Célok:

A cél a nem nemzeti európai alkotások jelentős hányadát vetítő európai video on-demand (VOD) hálózatok és szolgáltatók támogatása, versenyképességük és vonzerejük növelése érdekében.

Várható eredmények :

  • Az európai audiovizuális tartalmak online közönségének növelése érdekében közös/együttműködési tevékenységek révén meg kell erősíteni a határokon átnyúló együttműködést a European Video On Demand (VOD) platformok között;
  • A jogosult európai videofelvétel-platformok (VOD) vonzerejének erősítése a határokon átnyúló közönség és nagyobb léptékű online felhasználás számára;
  • Javítani kell az európai tartalmak digitális forgalmát és fogyasztását láthatóságuk, felfedezhetőségük és előtérbe helyezésének növelésével;
  • Új üzleti modellek kidolgozása és határokon átnyúló választék- és méretgazdaságosság elérése.


Végrehajtó ügynökség: European Education and Culture Executive Agency - Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2022-VODNET
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.06.02.
Keretösszeg: 11 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 60%
Kedvezményezett:

A jogosultsághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és kapcsolt jogalanyoknak) kell lenniük:

- jogi személyeknek (állami vagy magánszervezeteknek)

- a támogatható országok valamelyikében kell letelepedniük, azaz:

- Kreatív Európa programban részt vevő országok:

- EU-tagállamok (beleértve tengerentúli országok és területek (TOT))

- EU-n kívüli országok:

- felsorolt EGT-országok és a Kreatív Európa programhoz társult országok, vagy olyan országok, amelyek tárgyalásokat folytatnak a társulási megállapodás megkötéséről, és ahol a megállapodás a támogatás aláírása előtt hatályba lép (a részt vevő országokban.

- a Kreatív Európa program MEDIA ágában részt vevő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük, és közvetlenül vagy közvetve, teljes mértékben vagy többségi részesedéssel ilyen országok állampolgárai tulajdonában vannak; nyilvánosan jegyzett társaságok esetében a tőzsde helye elvileg meghatározza nemzetiségét.

Konzorciumi előírás:

A pályázatokat legalább 3 pályázóból (kedvezményezettek; nem kapcsolt jogalanyok) álló csoportnak (konzorciumnak) kell benyújtania, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

- legalább 3 szervezet (VOD szolgáltatások) legalább 2 különböző jogosult országból

- vagy VOD platform, amely szolgáltatásait legalább 2 különböző jogosult országban kínálja

Feltöltés ideje: 2022. 02. 23.
Határidő:
2022.06.02.
Kiírás neve magyarul:
Európai VOD hálózatok és szolgáltatók
Kiírás neve angolul:
European VOD networks and operators
Program:
Creative Europe (CREA) Kreatív Európa
Alprogram:
MÉDIA: tartalom, vállalkozás, közönség, házirend