0 különböző nyitott pályázat
2024. március 03.
Pályázati szűrő
emd
ftv

Nagyszabású európai együttműködési projektek

Összefoglaló:

A felhívásban közzétett pályázat várhatóan elősegíti a kultúra területén tevékenykedő szervezetek közötti együttműködést, növeli az európai művészeti tartalom létrehozásának és terjesztésének európai dimenzióját, valamint ösztönzi az új és innovatív gyakorlatok fejlesztését, kísérletezését, terjesztését vagy alkalmazását.

Célok:

A felhívásban közzétett pályázat olyan projekteket támogat, amelyekben a különböző kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő szereplők széles skálája vesz részt a tevékenységek és kezdeményezések széles skálájának megvalósítása érdekében. Az akció a Kreatív Európa program Kultúra ágának szakpolitikai keretébe és annak több területet érintő kérdéskörébe (befogadás, a környezeti hatások csökkentése és a nemek közötti egyenlőség) illeszkedik. Az európai együttműködési projektek célja az is, hogy hozzájáruljanak a kialakulóban lévő uniós szakpolitikai kezdeményezések, például az Új Európai Bauhaus megvalósításához.

Az európai együttműködési projektek minden kulturális és kreatív szektor előtt nyitva állnak. Tekintettel azonban arra, hogy ez a fellépés a program KULTÚRA ága célkitűzéseinek megvalósítását célozza, a kizárólag az audiovizuális szektor szervezeteit érintő projektek és az exkluzív audiovizuális tartalom projektjei nem részesülnek finanszírozásban a program keretében.


Támogatásban részesülnek olyan együttműködési projektek, amelyek hozzájárulnak az alábbi célok valamelyikéhez :

  • 1. célkitűzés – Transznacionális alkotás és terjesztés: az európai alkotások és művészek transznacionális létrehozásának és forgalmának megerősítése;
  • 2. célkitűzésInnováció: az európai kulturális és kreatív ágazatok kapacitásának növelése a tehetséggondozás, az innováció , a virágzás, valamint a munkahelyteremtés és a növekedés terén.

A fent említett célokhoz való hozzájáruláson túl a projekteknek az alábbi prioritások közül legalább egyet (és legfeljebb kettőt) kell kezelniük:

  1. Közönség : a kultúrához való kulturális hozzáférés és a kultúrában való részvétel, valamint a közönség elköteleződése és fejlesztése mind fizikailag, mind digitálisan;
  2. Társadalmi befogadás: a társadalmi ellenálló képesség előmozdítása és a társadalmi befogadás fokozása a kultúrában/a kultúrán keresztül, különösen a fogyatékossággal élők, a kisebbségekhez tartozók és a társadalmilag marginalizált csoportokhoz tartozók számára, valamint a kultúrák közötti párbeszéd;
  3. Fenntarthatóság: az európai zöld megállapodással és az Új Európai Bauhaus-zal összhangban környezetbarátabb gyakorlatok közös létrehozása, átvétele és terjesztése, valamint a fenntartható fejlődés tudatosítása kulturális tevékenységeken keresztül;
  4. Digitális : az európai kulturális és kreatív ágazatok segítése a digitális átállás megkezdésében vagy felgyorsításában, a COVID-19 válságra adott válaszként is;
  5. Nemzetközi dimenzió : az európai kulturális és kreatív ágazatokon belüli kapacitás kiépítése, beleértve az alulról építkező szervezeteket és a mikroszervezeteket is, hogy nemzetközi szinten tevékenykedjenek – Európában és azon túl;


Várható hatás

A felhívásban közzétett pályázat várhatóan elősegíti a kultúra területén tevékenykedő szervezetek közötti együttműködést, növeli az európai művészeti tartalom létrehozásának és terjesztésének európai dimenzióját, valamint ösztönzi az új és innovatív gyakorlatok fejlesztését, kísérletezését, terjesztését vagy alkalmazását.

Végrehajtó ügynökség: European Education and Culture Executive Agency - Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Pályázati azonosító: CREA-CULT-2022-COOP-3
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.03.31.
Keretösszeg: 68 607 267 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 60%
Konzorciumi előírás:

A konzorcium legalább 10 szervezet együttműködése, amelyek legalább 10 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve.

Feltöltés ideje: 2022. 02. 07.
Határidő:
2022.03.31.
Kiírás neve magyarul:
Nagyszabású európai együttműködési projektek
Kiírás neve angolul:
European Cooperation projects Large Scale
Program:
Creative Europe (CREA) Kreatív Európa
Alprogram:
KULTÚRA: horizontális fellépések, ágazati támogatás, különleges akciók