0 különböző nyitott pályázat
2023. március 22.
Pályázati szűrő
eh

Európai városok támogatása

Összefoglaló:

Az Európai városok támogatása pályázat az európai városokat és önkormányzatokat segíti, a fenntartható energiával kapcsolatos beruházások koncepcióinak kidolgozásában.

Célok:
  • Az Európai városok támogatása pályázat az európai városokat és önkormányzatokat támogatja abban, hogy a fenntartható energiával kapcsolatos beruházások beruházási koncepcióit kidolgozzák, különös figyelemmel az energiahatékonyságra. Ezeket a koncepciókat adott időn belül kell kidolgozni, és többek között a következőkre kell kiterjedniük: a lehetséges projektfolyamat egyértelmű azonosítása, jogi elemzés, irányítási elemzés, a beruházások finanszírozásának leírása és a beruházások elindításához szükséges folyamat megtervezése. Ebben az összefüggésben:
    • A javaslatok várhatóan pénzügyi támogatást irányoznak elő harmadik felek számára, vissza nem térítendő támogatások formájában, beleértve a „pénzügyi támogatási rendszert” is, és a költségvetés körülbelül 70–75%-a közvetlenül a városok, önkormányzatok vagy csoportosulásaik javát szolgálja.
    • A harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó általános pályázati feltételekkel összhangban a pályázóknak különösen azt is egyértelműen meg kell határozniuk, hogy miért van szükség harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatásra, és hogyan fogják azt kezelni, valamint fel kell sorolniuk azokat a különböző típusú tevékenységeket, amelyekkel kapcsolatban a harmadik fél anyagi támogatásban részesülhet. A pénzügyi támogatás harmadik felek részére történő odaítélésének folyamata és kritériumai megfelelnek az átláthatóságra, az egyenlő bánásmódra, az összeférhetetlenségre és a titoktartásra vonatkozó uniós szabványoknak. A javaslatnak egyértelműen tartalmaznia kell az elérendő eredményeket is.
    • A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek a LIFE CET szabványokkal összhangban nagy léptékű pénzügyi támogatási rendszer működtetésére, és hogy képesek kiválasztani a legköltséghatékonyabb és legmegfelelőbb alkalmazásokat, figyelembe véve többek között a potenciális beruházás és az energiamegtakarítás nagyságát, valamint a vonatkozó lakosok számát.
  • Az Európai városok támogatása pályázat emellett nemzeti/regionális szintű szolgáltatásokat nyújt a városok és önkormányzatok támogatására a pályázati, beruházási koncepció kidolgozásában és a beruházás végrehajtási folyamatában.
  • Az Európai városok támogatása pályázatnak emellett megfelelő replikációs intézkedéseket és a bevált gyakorlatok városok és települések közötti cseréjét kell előirányoznia, különösen abból a célból, hogy nemzeti/regionális szinten lehetővé tegye rendszere alapvető megközelítéseinek átvételét és hatékony működését.
  • Ebben az összefüggésben az Európai városok támogatása pályázatnak megfelelő keretet kell létrehoznia az eredmények átfogó nyomon követésére, elemzésére és aktiválására, nevezetesen az EUCF pénzügyi támogatása által elért tőkeáttételi tényezőre a tervezett beruházási koncepciók és a kapcsolódó finanszírozási forrás(ok) tekintetében.
Pályázati azonosító: LIFE-2021-CET-EUCF
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.03.03.
Keretösszeg: 16 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 95%
Konzorciumi előírás:

Minimum 3 pályázó (kedvezményezettek; nem kapcsolt szervezetek) 3 különböző támogatható országban.

Feltöltés ideje: 2021. 12. 08.
Határidő:
2022.03.03.
Kiírás neve magyarul:
Európai városok támogatása
Kiírás neve angolul:
European City Facility
Program:
LIFE
Alprogram:
Éghajlat - Tiszta energiaátmenet (H2020 folytatása) / Clean energy transition (continuation of H2020)