232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
tt
egy

A veszélyeztett nyelvek védelme Európában

Összefoglaló:

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a veszélyeztetett nyelvi közösségek legfontosabb érdekeltjeinek európai szintű együttműködésének javításához, a helyi közösségek nyelvi örökségük megőrzésé terén történő aktivitásának növeléséhez, az Európai Unió nyelvi sokszínűségének megőrzéséhez járulnak hozzá.

Célok:

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a veszélyeztetett nyelvi közösségek legfontosabb érdekeltjeinek európai szintű együttműködésének javításához, a helyi közösségek nyelvi örökségük megőrzésé terén történő aktivitásának növeléséhez, az Európai Unió nyelvi sokszínűségének megőrzéséhez járulnak hozzá. Ezzel összefüggésben a veszélyeztett nyelvek szociolingvisztikai, jogi és gazdasági helyzetének elemzéséből, valamint a veszélyeztetettség mögött meghúzódó okok, valamint múltbeli és jelenlegi releváns szakpolitikák feltárásából kiindulva a veszélyeztetett nyelvek felélesztését támogató intézkedések kidolgozására kell, hogy sor kerüljön. A megvalósítás során azonosítani szükséges a különböző területeken (például oktatás, kultúra, kreatív ágazatok) hozott intézkedéseket, és biztosítani szükséges ezek regionális fejlesztéshez való kapcsolatát. A társadalom, és különösen a fiatalok elérése érdekében a megvalósítás során feltétlen javasolt digitális eszközök alkalmazása. A téma középpontjában egy, az európai nyelvek megőrzését támogató ökoszisztéma kialakítása áll, különösen hangsúlyos elemként jelenik meg a veszélyeztetett nyelvek megőrzését segítő iránymutatások kidolgozása, a témával kapcsolatos átfogó online felület létrehozása. Fontos aspektusként jelenik meg a legjobb gyakorlatok megosztása, a veszélyeztetett nyelvi források és eszközök összegyűjtése, melyek a megfelelő érdekeltek részvételével széles körben tehetők hozzáférhetővé. A helyi közösségeket, és különösen a fiatalokat a veszélyeztetett nyelvek megtanulására valamint használatára ösztönző helyi szintű jógyakorlatok elemzése is megvalósítandó olyan módszerek kidolgozása érdekében, melyek a sikeres példák más helyszínen történő adaptációját segítik elő.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.04.20.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2021. 11. 11.
Határidő:
2022.04.20.
Kiírás neve magyarul:
A veszélyeztett nyelvek védelme Európában
Kiírás neve angolul:
Safeguarding endangered languages in Europe
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom - Culture, Creativity and Inclusive Society