414 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
klv
kv
tv

Helyi zöld ajánlatok

Összefoglaló:

A felhívás olyan projekteket támogat, amelyek elősegítik a helyi közigazgatási egységek és a helyi vállalkozások közötti transznacionális és határokon átnyúló együttműködést a helyi zöld ügyletek közös létrehozása, közös tervezése és megvalósítása érdekében.

Célok:

Annak érdekében, hogy hozzájárulhasson az éghajlat-semlegességre, a fenntarthatóságra, a jólétre és a befogadásra vonatkozó európai zöld megállapodás célkitűzéseihez, és ezzel párhuzamosan fenntarthatóbb regionális vagy helyi stratégiákat és rugalmas üzleti modelleket dolgozzon ki, a kkv-knak és a vállalatoknak gyors és radikális átalakuláson kell átesniük kreatív, fenntartható és együttműködő megoldások révén. E pályázat általános célja, hogy támogatást nyújtson a kkv-knak, a regionális és helyi gazdasági szereplőknek a kettős, zöld és digitális átmenet elősegítésében, valamint olyan intézkedések végrehajtásához, amelyek célja a helyi gazdaság fenntartható és befogadó útra terelése, új munkahelyek teremtése, a COVID-19 válság társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése, és egy új, zöld és igazságosabb fellendülés felgyorsítása.

Ennek elérése érdekében ez a pályázat olyan projekteket támogat, amelyek elősegítik a helyi közigazgatási egységek és a helyi vállalkozások közötti transznacionális és határokon átnyúló együttműködést a helyi zöld ügyletek (LGD) közös létrehozása, közös tervezése és megvalósítása érdekében. A helyi zöld ügyleteknek összhangban kell lenniük a vonatkozó uniós stratégiák által meghatározott átfogó célkitűzésekkel, úgymint: az Európai Zöld Megállapodás, az EU ipari stratégiája (amely támogatja a fenntarthatóbb ipari rendszerekre, tisztább technológiákra, kevésbé szennyező vállalkozásokra való áttérést is), az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiája, a Renovation Wave for Europe stratégia, az Új Európai Bauhaus, az Európai Éghajlati Paktum, a „Farm to Fork” stratégia és a 2030 -as éghajlati cél terve.

A „Helyi zöld ügyletek” témakörrel kapcsolatos pályázati felhívás révén a következő konkrét célokat tűzi ki:

  • Támogatja a transznacionális és városközi együttműködést, a bevált gyakorlatok cseréjét, az együttműködési üzleti modelleket az ipar, a kkv-k és más gazdasági szereplők között, a meglévő példák és lehetőségek feltérképezését a helyi zöld ügyletek fejlesztésében és végrehajtásában;
  • A projektpartnerek közötti tanulás támogatása, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó gyakorlatok és megoldások együttes létrehozása a helyi gazdaság zöld átmenetéhez kapcsolódó legsürgetőbb városi és helyi kihívásokra.
  • A helyi közigazgatási egységek, az ipar, az üzleti élet és más helyi érdekelt felek támogatása a helyi zöld ügyletek kialakításában és végrehajtásában, a transznacionális és városközi együttműködés részeként. Ezeknek a helyi megállapodásoknak („ügyleteknek”) az érintettek között az együttműködés érdekében világosan meg kell határozniuk a kulcsfontosságú intézkedéseket, a támogatás mértékét és a teljesítés határidejét.
  • Tudatosítani és alkalmazni a helyi zöld ügyletek tervét a helyi zöld ügyletek kidolgozásában és végrehajtásában.
Pályázati azonosító: SMP-COSME-2021-RESILIENCE-LGD
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.11.24.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 90%
Konzorciumi előírás:

A pályázók (kedvezményezettek, nem kapcsolt szervezetek) konzorciuma, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) legalább két helyi közigazgatás (például önkormányzat vagy város), amely legalább két különböző jogosult országból nyilvánosan nyilvántartásba vett résztvevői nyilvántartásban;

b) legalább egy vállalkozással kapcsolatos szervezet, például a kkv-k szervezete vagy szövetsége, szociális vállalkozások szervezete, kereskedelmi kamara stb.

c) további pályázók lehetnek más gazdasági szereplők, például hálózati vagy ernyőszervezetek, kkv -szervezetek, kkv -k, szociális gazdasági szervezetek vagy vállalkozások, civil társadalmi szervezetek, helyi városfejlesztési és innovációs ügynökségek, technológiai központok és szolgáltatók, digitális innovációs központok, tudomány parkok, helyi ipari klaszterek, oktatási intézmények, oktatási vagy szakképzési szervezetek, kereskedelmi kamarák stb.

Egy kérelmezőt kell kinevezni a konzorcium koordinátorának.

A konzorciumot alkotó jelentkezők száma minimum 3, maximum 10. , kivéve a részt vevő hálózatokat vagy ernyőszervezeteket

Feltöltés ideje: 2021. 09. 27.
Határidő:
2021.11.24.
Kiírás neve magyarul:
Helyi zöld ajánlatok
Kiírás neve angolul:
Local Green Deals
Program:
Single Market Programme (SMP) - Egységes piaci program (SMP)
Alprogram:
Single Market Programme (SMP) - Egységes piaci program (SMP)