232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ikt
bt
eh
tud inf

EIC Transition Open 2021

Összefoglaló:

Az EIC Transition Challenge projekt elvárt célja: egy hatékonynak bizonyuló technológia a tervezett alkalmazásban, és egy üzleti modell és üzleti terv a piacra vitelre való felkészítéshez.

Célok:

EIC Transition Open - Az Európai Innovációs Tanács (EIC) felhívása

  • Meg tud nevezni olyan bizonyított projekteredményeket a Pathfinder, FET vagy ERC pályázatok keretében, amelyek áttörő innovációk és új vállalkozások alapjául szolgálhatnak?
  • Az új technológia készen áll arra, hogy tovább lépjen az érettség és bizonyos területeken történő validáció felé?
  • Tervezi egy motivált és sokoldalú, vállalkozók által vezetett csapat felépítését, hogy fejlessze az ötletét és fokozza annak piacképességét?

Amennyiben a válasza mindegyik kérdésre igen, akkor az EIC Transition Open felhívás Önnek szól!

Miért pályázzon?

Az EIC Transition innovációs intézkedéseket támogat, ami túllépi a laboratóriumi körülmények között történő kísérleti bizonyítás határait. Támogatja az új technológia érett szakaszba léptetését, továbbá validációját megfelelő alkalmazási környezetben (kihasználva a prototípus-készítést és kialakítást, a modelleket, a felhasználói teszteléseket vagy más validációs teszteket), csakúgy, mint egy üzleti terv és üzleti modell fejlesztését az innováció jövőbeni piacra vitele céljából.

A javasolt intézkedéseknek további, egy korábbi projekt eredményein alapuló technológia-fejlesztést kell tartalmazniuk, valamint felhasználó-központú metodológiát követniük, hogy növeljék az innováció jövőbeni piaci sikerét. Az EIC Transition projekteknek egyenlő mértékben mind a technológiai, mind a piaci/üzleti dimenziókkal foglalkozniuk kell, lehetőség szerint ismétlődő tanulási folyamatot magukban foglalva, ami korai fogyasztói vagy felhasználói visszajelzésen alapul. Ezeknek az intézkedéseknek része kell, hogy legyen a technológia érettségi szakaszától függően, a kutatás, a technológia-fejlesztés és a validációs intézkedések megfelelő összeállítása annak érdekében, hogy az alapvető kutatásokon (proof of principle) túlmenően javítsák a technológia érettségét a technológia életképességének demonstrációjáig a tervezett alkalmazási területen (azaz, 5-6 TRL technológiai készültségi szintig). Az intézkedéseknek minden esetben a piaci készültséget kell megcélozniuk a forgalomba hozatal és az elterjesztés (piackutatás, üzleti terv, növekedési potenciál, szellemi tulajdon védelem, versenytárs-elemzés stb.), valamint a szabályozás más vonatkozó szempontjai, a tanúsítás és a szabványosítás felé vezető úton, amelyek célja, hogy a technológia és az üzleti ötlet készen álljon a befektetésre.

Az EIC Transition Challenge projekt elvárt eredménye a) egy technológia, ami hatékonynak bizonyul a tervezett alkalmazásban, valamint b) egy üzleti modell és üzleti terv a piacra vitelre való felkészítéshez.

Az EIC Transition számos különböző megközelítést támogathat az alapvető kutatáson túl, a technológia-fejlesztéstől kezdve a termék-tervezésen át az üzleti modellezésig és az értékesítési stratégiáig, ami a piac elérését szolgálja.

A Transition projekt végére készen kell állni a következő szakaszra, ami lehet az EIC Accelerator pályázat benyújtása (amennyiben kis- és középvállalkozásról van szó, beleértve a start-up és a spin-off vállalkozásokat) más befektetők vagy finanszírozási forrás keresése, harmadik féllel licensz- vagy együttműködési szerződés megkötése vagy más piaci elterjesztést szolgáló út érdekében.

Ki nyújthat be pályázatot?

Mivel a Transition egy új finanszírozási modell, 2021-ben a következő, támogatásra jogosultsággal rendelkező pályázatok keretében elért eredményekre korlátozódik:

  • EIC Pathfinder projektek (beleértve az EIC kísérleti/pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive pályázatok keretében finanszírozott projekteket), valamint a FET Flagship pályázati felhívásokat (beleértve az ERANET felhívásokat a FET munkaprogramban);
  • Az Európai Kutatási Tanács (ERC) Proof of Concept projektek.

Amennyiben egy olyan támogatásra jogosult projekt alapján nyújt be pályázatot, amelynek támogatása még folyamatban van, abban az esetben lehet pályázni, ha legalább 12 hónapja működik a projekt (azaz a támogatás kezdete több mint 12 hónappal megelőzi a Transition pályázati felhívás beadási határidejét).

Amennyiben egy olyan támogatásra jogosult projekt alapján nyújt be pályázatot, ami már befejeződött, a projekt befejezését követő 24 hónapon belül lehet pályázni (a jogosult pályázat támogatásának vége kevesebb mint 24 hónappal előzi meg a Transition pályázati felhívás beadási határidejét).

Az EIC Transition támogatásra pályázhat mint:

  • Önálló jogi személy, amelyik egy tagállamban vagy társult államban van bejegyezve (“egyedüli kedvezményezett”), amennyiben kis- és középvállalkozás vagy kutatással foglalkozó szervezet (egyetem, kutatási vagy technológiai szervezet, beleértve a csapatokat, egyéni kutatásvezetőket és feltalálókat ezekben az intézményekben, akik célja egy spinout vállalkozás létrehozása). Nagyobb vállalatok (amelyek nem férnek bele a kkv kategóriába) nem jogosultak önálló jogi személyként pályázni; vagy
  • Legalább kettő (két különböző társult ország tagállamából két független jogi személy, amelyik közül az egyik egy tagállamban van bejegyezve; a három tagú konzorciumokra az általános szabályok érvényesek, amit a 2. számú Függelék tartalmaz) és legfeljebb öt független jogi személyből álló kis konzorcium (többszörös-kedvezményezett), amibe beletartoznak az egyetemek, kutatóintézetek, kkv-k vagy nagyobb vállalatok, felhasználói/fogyasztói szervezetek vagy potenciális végfelhasználók (például kórházak, közüzemi szolgáltatók, ipari, szabályozó- és szabványügyi testületek, állami hatóságok).
  • Kkv-k vagy nagyobb vállalatok, felhasználói/fogyasztói szervezetek vagy potenciális végfelhasználók (például kórházak, közüzemi szolgáltatók, ipari, szabályozó és szabványügyi testületek, állami hatóságok).

Milyen támogatást lehet elnyerni?

A felhívás teljes előirányzott költségvetése 59,6 millió euró.

Amennyiben sikeres a pályázat, támogatást lehet kapni egy Kutatási és Innovációs Intézkedés elszámolható költségeinek a fedezetére, amelyek szükségesek a projekt megvalósításához. Ennek a felhívásnak az esetében az EIC 2,5 millió eurós támogatási összegig terjedő pályázatokat vesz figyelembe. Mindazonáltal, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet nagyobb, megfelelően indokolt összeget kérelmezni. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 100%-a.

Az EIC Transition felhívás keretében támogatott projektek jogosultak:

  • további, fix összegű támogatást kapni 50 ezer euró értékig portfolió-szervezési tevékenységekre (a pályázati kiírás 6-os számú melléklete szerint);
  • Accelerator teljes pályázat benyújtására a Fast-Track rendszer keretében (a pályázati kiírás 4-es számú melléklete szerint), amely egy projektértékelés eredményétől függően lehetőséget nyújt az Accelerator pályázat első lépcsőjének kihagyására, az értékelést követő 12 hónapon belül.

A finanszírozáson kívül a sikeres pályázók ingyenes hozzáférést kapnak számos üzleti szolgáltatáshoz, a Business Acceleration Services, valamint partnerkereső események keretében (a pályázat V-ös fejezete szerint).

A pályázat benyújtási határideje és az elbírálás időtartama

A pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 22. 17:00 (brüsszeli helyi idő szerint).

A pályázatot először az Európai Innovációs Tanács szakértői értékelik. A pályázók a benyújtási határidőtől számított 9 héttel kapnak értesítést az eredményről, beleértve a pályázattal kapcsolatos visszajelzést.

Amennyiben a pályázat sikeres az első értékelési fázisban (a további részleteket a felhívás tartalmazza), a pályázó meghívást kap egy személyes interjúra, amit körülbelül a pályázat beadási határidejétől számított 13 héten belül szerveznek meg. Az interjút az EIC vizsgabizottsága értékeli. További részletes információt a személyes interjú formájáról az interjú előtt közölnek a pályázóval. Az interjú eredményéről 4 héttel az interjúk megkezdésétől számítva értesítik a pályázót.

A sikeres pályázóval a támogatási szerződés aláírására 6 hónappal a(z) (előirányzott) pályázati határidő lejártát követően kerül sor.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency - REA
Pályázati azonosító: HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.09.22.
Keretösszeg: 59 600 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Feltöltés ideje: 2021. 05. 14.
Határidő:
2021.09.22.
Kiírás neve magyarul:
EIC Transition Open 2021
Kiírás neve angolul:
EIC Transition Open 2021
Program:
Horizon Europe
Alprogram:
Európai Innovációs Tanács - European Innovation Council