232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
tud inf

Szakértelem fejlesztése az ipari kapcsolatok területén

Célok:

A felhívásban közzétett pályázat célja, hogy elősegítse az ipari kapcsolatok elemzését és kutatását EU-szinten, valamint összehasonlító adatként (azonosító konvergenciákat és különbségek feltárva az ipari kapcsolatok létező rendszereiben az EU-tagállamok és a tagjelölt országok között), és ezáltal hozzájáruljon és az információ- és tapasztalatcsere előmozdításához az ipari kapcsolatokban aktívan részt vevő felek között azzal a céllal, hogy elősegítse az európai ipari kapcsolatok struktúrájának fejlesztését és megerősítését.

A felhívás által közzétett pályázat a következő cselekvési kategóriákat célozza meg:

Elemzés és kutatás az ipari kapcsolatok területén:

- Tevékenységek az Európai Bizottság által megvizsgált témák / legfontosabb megállapítások tovább mélyítésére, pl. A szociális párbeszéd fejezetei az európai foglalkoztatás és társadalmi fejlemények (ESDE) jelentésekben;

- Az ipari kapcsolatokkal és a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos kutatási tevékenységek, például tanulmányok, felmérések és egyéb adatgyűjtési formák, monitoring gyakorlatok, akciókutatások;

- Intézkedések az EU-tagállamok és tagjelölt országok munkakapcsolati rendszereiről és az európai szintű fejleményekről szóló (összehasonlító) információk gyűjtésének és felhasználásának fokozására;

- Kezdeményezések a hatékony munkakapcsolati gyakorlatok tudatosítására mind nemzeti, mind európai szinten, ideértve az érintett szereplők, például a tudományos élet, a szociális partnerek és a politikai döntéshozók összefogását.

Információ és tapasztalatcsere az ipari kapcsolatokban aktívan részt vevő felek között azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az európai ipari kapcsolatok struktúrájának fejlesztéséhez és megerősítéséhez.

- Információk azonosítása és cseréje az ipari kapcsolatok területén, többek között az ipari kapcsolatokban részt vevő felek és / vagy szakértők közötti hálózatok tevékenysége révén;

Intézkedések a fenti eredmények publikációkban, kerekasztal-beszélgetéseken, szemináriumokon, konferenciákon, képzési intézkedésekben és képzési eszközökben történő terjesztésére.

-A tevékenységek hozzájárulnak a Bizottság jövőbeni munkakapcsolatainak elemzéséhez, különösen az európai szemeszter, valamint az európai foglalkoztatási és társadalmi fejlődés (ESDE) jelentéseivel összefüggésben.

Pályázati azonosító: SOCPL-2021-IND-REL-01
Státusz: lejárt
Határidő: 2021.07.15.
Keretösszeg: 4 150 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 90%
Kedvezményezett:

jogi személyek (állami vagy magánszervezetek)

székhellyel kell rendelkezniük az egyik támogatható országban, azaz:

EU-tagállamban (ideértve a tengerentúli országokat és területek)

EU-n kívüli országok (nem a koordinátor és az egyedüli pályázók számára): Tagjelölt országok: Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország

Az egyetlen pályázónak nemzetközi szervezetnek kell lennie.

A koordinátornak, más kedvezményezetteknek, kapcsolt szervezeteknek és társult partnereknek a következő kategóriák egyikébe kell tartozniuk: nonprofit szervezetek, például egyetemek és kutatóintézetek; szociális partnerek; hatóságok; nemzetközi szervezetek, európai szintű szervezetek.

A kapcsolt jogalanyok és a társult partnerek egyetlen pályázó vagy konzorcium részesei lehetnek.

Konzorciumi előírás:

A konzorciumként való részvételhez a tevékenységeknek tartalmazniuk kell egy koordinátort és még legalább egy kedvezményezettet (kedvezményezettek; nem kapcsolt szervezetek;)

- A konzorciumnak legalább egy non-profit egyetem vagy kutatóintézet koordinátorként vagy más kedvezményezettként. Ez a követelmény nem alkalmazható, ha a koordinátor nemzetközi szervezet;

- Ha a koordinátor nem európai szintű vagy nemzetközi szervezet, akkor konzorciumban kell lennie, legalább egy olyan szervezettel (más kedvezményezett), amely a koordinátoréhoz hasonló, eltérő támogatható országból származik.

Feltöltés ideje: 2021. 05. 14.
Határidő:
2021.07.15.
Kiírás neve magyarul:
Szakértelem fejlesztése az ipari kapcsolatok területén
Kiírás neve angolul:
Improving expertise in the field of industrial relations
Program:
Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)
Alprogram:
Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)