58 különböző nyitott pályázat
2021. május 08.
Pályázati szűrő
tt
pj
szv

Új üzleti modellek kidolgozása a befogadó, innovatív és reflektív társadalmak elérése érdekében

Összefoglaló:

A háromfázisú pályázati forrás fő célja, hogy a hagyományos és új szektorok, a kreatív szektor, az együttműködő fogyasztásra épülő gazdaság, a kulturális örökség és a társadalmi gazdaság terén működő kis- és középvállalkozások számára lehetővé váljon az innováció és a növekedés az új üzleti modellek és a szervezeti változás segítségével.

Célok:

Korunk egyik komoly kihívása az élet szinte valamennyi területét átfogó, általános paradigmaváltás. A termelés, a fogyasztás, az oktatás, a tanulás, a gondoskodás, a közlekedés és az életvitel új formái vannak kialakulóban elsősorban az európai városok színterén. Paradigmaváltásnak lehetünk tanúi a kormányzat, az állampolgárok és az üzleti vállalkozások kapcsolatrendszerét érintően is, amelynek során megfigyelhető, hogy a társadalmi szereplők sokkal proaktívabb szerepet játszanak a különböző közszolgáltatások kialakításában, illetve működtetésében: a tulajdont felváltja a hozzáférés biztosítása, az egyéni fogyasztást a funkciók megosztott alkalmazása, mindez pedig fenntarthatóbb életstílust tesz lehetővé. Az új üzleti modelleket kialakító és alkalmazó kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak ezen átalakulások terén. Az innovatív közszolgáltatások kialakításának új módozatai, a nyílt adatbázisok és nyitott közszolgáltatások felhasználása új üzleti lehetőségeket is teremtenek.

A jelenlegi üzleti modellek nem megfelelő mértékben hasznosítják a kormányzattal való együttműködés előnyeit, ezért a jelenkor egyik komoly kihívása, hogy az üzleti vállalkozásokat a közösségi platformok használatára ösztönözze. Jelen pályázati felhívás kifejezett célja, hogy a kis- és középvállalkozásokat alkalmassá tegye a hagyományos és az új szektorok, az egyes szereplők együttműködésére épülő gazdaság és a kreatív szektor, a kulturális örökség és a szociális gazdaság, továbbá a mindezen területekkel együttműködő közszolgáltatások összekapcsolására, ezen területeken innovációk kidolgozására, a hagyományos korlátokat átlépő növekedésre, új üzleti modellek és változások segítségével.

Végrehajtó ügynökség: KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Pályázati azonosító: SMEInst-12-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.11.08.
Keretösszeg: 22 200 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 70%
Kedvezményezett:
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Konzorciumi előírás:

Kis- és közepes vállalkozások vagy ezek konzorciuma.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 04.
Határidő:
2017.11.08.
Kiírás neve magyarul:
Új üzleti modellek kidolgozása a befogadó, innovatív és reflektív társadalmak elérése érdekében
Kiírás neve angolul:
New business models for inclusive, innovative and reflective societies
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership