232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
köz, mob
keg
b
víz

Innovációs projektek felgyorsítása

Összefoglaló:

Pályázati támogatás „Az ipari- és alaptechnológiai vezető szerep” és a „Társadalmi kihívások” bármely tématerületéhez kapcsolódó projekt számára, mely az „Ötlettől a piacig a lehető leggyorsabban” cél szellemében az innovációt a demonstrációs fázisból a piaci elterjedés fázisába juttatja el, egy utolsó, kutatásintenzív fejlesztési lépés segítségével.

Célok:

Az innovációt nagymértékben elősegíti, ha új ötletek keletkeznek, és ezek könnyen válnak társadalmi-gazdasági értékké. Az egymást kiegészítő háttérrel, tudással és szakértelemmel rendelkező partnerek új és meglevő értékláncok területén megvalósuló együttműködése hozzájárulhat ahhoz, hogy az új ötletekből fenntartható innovatív termékek, folyamatok és szolgáltatások alakuljanak ki. Ezek komoly társadalmi kihívásokra adnak választ, és a világpiacokon is versenyképesnek bizonyulnak. Az „Ötlettől a piacig a lehető leggyorsabban” (Fast Track to Innovation, FTI) kísérleti program az öltetek piacra jutásának felgyorsítását tűzte ki célul, amelynek elérése érdekében gyors és nyitott támogatási forma keretében Európa szerte jelen levő innovatív szereplők alulról építkező ötleteit támogatják.

A pályázati kiírás célja olyan viszonylag új, beérett technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek támogatása, amelyeknek a piacra lépés és szélesebb körű elterjedés előtt már csak egy utolsó lépést kell megtenniük. Ennek megfelelően, ha egy pályázat technológiai innovációs lépést is tartalmaz, a pályázó konzorciumnak igazolnia kell, hogy a fejleszteni kívánt technológia eléri legalább a 6. technológiai készenléti (TRL6) szintet. A projektek interdiszciplinárisak is lehetnek. A benyújtott pályázatok „Az ipari és alaptechnológiai vezető szerep” valamint a „Társadalmi kihívások” fő témakörök bármely tématerületéhez kapcsolódhatnak.

A program tehát az innovatív, piacközeli fejlesztéseknek nyújt támogatást egy utolsó kutatásintenzív lépés megtételére a piacralépés előtt, ami projekt kezdetétől számított 3 éven belül meg kell történjen.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: FTI-Pilot-01-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.10.25.
Keretösszeg: 100 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorciumokban ipari szereplők részvétele elengedhetetlen. Egyetemek, kutatási és technológiai szervezetek, valamint további innovációs szereplők szintén bevonhatók. A kereskedelmi hasznosítás folyamatában kulcsszerepet játszó szereplők, például klaszter szervezetek, végfelhasználók, ipari társulások, inkubátorok, befektetők és a közszféra részvétele is jelentőséggel bír. Az első alkalommal pályázó iparági szereplők, továbbá kis- és középvállalkozások szerepvállalása különösen üdvözölt.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 04.
Határidő:
2016.10.25.
Kiírás neve magyarul:
Innovációs projektek felgyorsítása
Kiírás neve angolul:
Fast Track to Innovation Pilot
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges