403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
em

Európai emlékezés

Összefoglaló:

Ez a pályázati terület olyan tevékenységeket támogat, amelyek Európa kulturális sokféleségéről és a tágabb értelemben vett közös értékekről való gondolkodásra késztetnek. Ebben az összefüggésben az a célja, hogy a modern kori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket finanszírozza.

Célok:

Az Európai Unió olyan alapvető értékekre épül, mint a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tisztelete. Ahhoz, hogy ezek jelentését teljes mértékben értsük, meg kell őriznünk a múlt emlékeit, ami egyben a múlt lezárásának és a jövő építésének az eszköze.

Ez az ág olyan tevékenységeket támogat, amelyek Európa kulturális sokféleségéről és a tágabb értelemben vett közös értékekről való gondolkodásra késztetnek. Ebben az összefüggésben az a célja, hogy a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket támogassa.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 36/2014
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.03.01.
Keretösszeg:

185 000 000 EUR (2014-2020)

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

A maximális támogatási összeg projektenként: 100 000 EUR

Kedvezményezett:

Pályázók: helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, az ifjúsági, oktatási és kutatási szervezeteket és a testvérvárosi szövetségeket.

Partnerek száma: a projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. Elsőbbséget élveznek a nemzetközi projektek.

Konzorciumi előírás:

A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. Elsőbbséget élveznek a nemzetközi projektek.

Feltöltés ideje: 2016. 01. 13.
Határidő:
2016.03.01.
Kiírás neve magyarul:
Európai emlékezés
Kiírás neve angolul:
European Remembrance 2016
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
European remembrance