88 különböző nyitott pályázat
2019. április 25.
Pályázati szűrő
emd

Civil társadalmi projektek

Összefoglaló:

Maga az intézkedés a transznacionális partnerségek által előmozdított és a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek támogatására irányul. A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat. A projekteknek ki kell terjedniük a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedések, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére, az európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat kell javasolniuk, illetve konkrét kapcsolatot kell biztosítaniuk az uniós döntéshozatali folyamattal. A projekteknek nagyszámú polgárt kell aktívan bevonniuk a megvalósításba, továbbá arra kell törekedniük, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását.

Célok:

Minden projektnek összhangban kell lennie a program céljaival. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek emellett a program éves prioritásaira is irányulnak.

Azon általános cél keretén belül, hogy az Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, a fő célkitűzések az alábbiak:

• a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása;

• az európai polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

Az „Európa a polgárokért” program éves prioritásait az Európai Bizottság a program általános célkitűzéseivel összhangban, a programbizottsággal folytatott egyeztetést követően határozza meg. Fontos, hogy a pályázók a program célkitűzéseivel összhangban hozzák létre projektjeiket, és tartsák szem előtt az éves prioritásokat is. Az éves prioritások az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) és az Európai Bizottság weboldalán kerülnek kihirdetésre.

Maga az intézkedés a transznacionális partnerségek által előmozdított és a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek támogatására irányul. A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat. A projekteknek ki kell terjedniük a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedések, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére, az európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat kell javasolniuk, illetve konkrét kapcsolatot kell biztosítaniuk az uniós döntéshozatali folyamattal. A projekteknek nagyszámú polgárt kell aktívan bevonniuk a megvalósításba, továbbá arra kell törekedniük, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását.

Az intézkedés olyan projekteket támogat, amelyek a szolidaritás, a társadalmi szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek megteremtésére irányuló transznacionális partnerségek révén kerülnek végrehajtásra.

Ahhoz, hogy a polgárok és az Európai Unió közötti szakadékot áthidaljuk, különösen fontos, hogy a program által támogatott projektek vagy tevékenységek a polgárokat a mindennapi életükkel kapcsolatos, számukra fontos kérdésekben szólítsák meg.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 36/2014
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.03.01.
Keretösszeg:

185 000 000 EUR (2014-2020)

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

Pályázók: nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.

Partnerek: helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

Konzorciumi előírás:

A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

Feltöltés ideje: 2016. 01. 13.
Határidő:
2016.03.01.
Kiírás neve magyarul:
Civil társadalmi projektek
Kiírás neve angolul:
Civil society projects 2016
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
Democratic engagement and civic participation