370 különböző nyitott pályázat
2020. február 23.
Pályázati szűrő
ivs
ikt
gyf
eh

Átvitelirendszer-üzemeltető – elosztórendszer-üzemeltető – fogyasztó: innovatív hálózati szolgáltatások nagyléptékű demonstrációinak megvalósítása kereslet oldali válaszintézkedésen, tároláson és kisléptékű termelésen keresztül

Célok:

Az energiapiacról szóló, 2016. november 30-án elfogadott jogalkotási javaslatok (az ún. Téli csomag), különösen a villamosenergia-irányelv, elősegítik, hogy a hálózatüzemeltetők a hálózathoz kapcsolódó eszközöktől a kiegyensúlyozást és a szűk keresztmetszetek kezelését elősegítő, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatásokat szerezzenek be átviteli és elosztási szinten, a közöttük létrejött együttműködés alapján. Ez hatékonyabb és eredményesebb hálózatkezelést és optimalizálást tesz lehetővé, a keresletre adott jobb válaszlépések, és a megújuló energiaforrások egyre nagyobb részarányban történő integrálása érdekében. Az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők az erőforrások ugyanazon készletét használják majd, ezért bármely szereplő által tett lépések egyaránt hatással lehetnek mindkét félre. A piaci szereplőkkel kialakított együttműködés keretében ezért meghatározandók az általuk beszerezni kívánt szolgáltatások köre, valamint a beszerzésükre irányuló módszerek.

Jelen felhívás keretében a hangsúly olyan projektek megvalósításán van, amelyek keretében annak nagyléptékű demonstrációjára kerül sor, hogy a piacok és platformok hogyan biztosítják az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők számára a villamosenergia-hálózathoz kapcsolódó nagy- és kisléptékű eszközök által biztosított szolgáltatások beszerzését a helyi és nagykereskedelmi kiegyensúlyozó piacok kombinációja segítségével, a (jövőbeli) hálózati műveletek költséghatékonysága és fogyasztói előnyök érdekében. Ezen piacok és platformok lehetővé kell, hogy tegyék a releváns digitális technológiák (a dolgok internete, mesterséges intelligencia, felhő- és big data szolgáltatások) integrálását. A kiválasztott projektek keretében az integrált rendszer alapú piacok és platformok valós idejű meghatározására és tesztelésére kerül sor az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők által összehangolt módon használt hálózati szolgáltatások számára, az általuk közösen létrehozott és üzemeltetett piacokon, az alábbiaknak megfelelően:

biztosítja a zökkenőmentes pán-európai villamosenergia-piac kialakítását valamennyi piaci szereplő számára;

a kiszámíthatóság javítása és a problémák előrejelzése érdekében lehetővé teszi az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők számára ösztönzők biztosítását a csatlakozó fogyasztók/eszközök számára;

biztosítja a következő feltételeket: 1) szabványosított termékeket és kulcsfontosságú paramétereket definiál és tesztel a hálózati szolgáltatások számára; 2) a hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges aktiválási folyamat definiálása és tesztelése; 3) a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetési elszámolási eljárás definiálása és tesztelése;

elősegíti a platformok és a piacok nagyobb léptékűre alakítását, azok szélesebb körű felhasználása, valamint a likviditás növelése érdekében, különösen a kis- és nagyléptékű eszközök összevonásának megkönnyítése révén;

határokon átnyúló kompatibilitást biztosít, valamint összhangban van a piacok összekapcsolására és kiegyenlítésére irányuló európai uniós szabályokkal;

szükség esetén lehetővé teszi az adott helyszínen történő beszerzést;

biztosítja az új szolgáltatások meglevő platformokba történő integrációját, és/vagy új szolgáltatásokat kapcsol meglévő piacokhoz a lehető legnagyobb mértékben.

A pályázatokban az alábbi szempontok érvényesítése elvárás:

meghatározandók a hálózatüzemeltető rendszer működtetése vonatkozásában releváns igényei, ezen igények szolgáltatásokká és termékekké történő alakítása céljából a szolgáltatókkal, aggregátorokkal és energetikai szolgáltató cégekkel kialakított interakciók alapján;

tesztelni szükséges a hálózati szolgáltatók igényeit és az eszközök műszaki képességeit;

a piaci szereplők hálózati szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférését, valamint szükségleteik előrejelzését támogató releváns hálózati adatok azonosítása és közzétételének biztosítása;

a fogyasztói részvétel, elköteleződés és észlelés (például a peer-to-peer kereskedelem) innovatív módszereinek, valamint a tranzakciós költségek csökkentésére irányuló innovatív módszerek (például blockchain) tesztelése;

az innovatív árképzés és kompenzáció lehetőségeinek vizsgálata (többek között a helyi piacokon) a hálózati szolgáltatásokat nyújtó fogyasztók számára, amelyek tarifa- és adórendszer figyelembe vétele mellett.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LC-SC3-ES-5-2018-2020
Státusz: lejárt
Határidő: 2020.01.29.
Keretösszeg: 22 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%.

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 08. 08.
Határidő:
2020.01.29.
Kiírás neve magyarul:
Átvitelirendszer-üzemeltető – elosztórendszer-üzemeltető – fogyasztó: innovatív hálózati szolgáltatások nagyléptékű demonstrációinak megvalósítása kereslet oldali válaszintézkedésen, tároláson és kisléptékű termelésen keresztül
Kiírás neve angolul:
TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science