0 különböző nyitott pályázat
2023. szeptember 26.
Pályázati szűrő
okt
par

Fejlesztési projektek a felsőoktatás területén

Összefoglaló:

Ez a felhívás a partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét, és nemzetközivé válását támogatja.

Célok:

Ez a cselekvés a partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és nemzetköziesedését támogatja. Ez a cselekvés hozzájárul ahhoz, hogy a partnerországokban fenntartható és inkluzív társadalmi-gazdasági növekedés jöjjön létre, ezenkívül hozzá kell járulnia a fejlődéshez és biztosítania kell az Unió külső fellépéseire vonatkozó célkitűzések és elvek megvalósulását, a nemzeti felelősségvállalást, a társadalmi kohéziót, a méltányosságot, a valódi földrajzi kiegyenlítettséget és a sokféleséget is beleértve. Kiemelt figyelmet kapna a legkevésbé fejlett országok, a rossz társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, hátrányos helyzetű diákok és a sajátos igényű diákok.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EAC/A04/2015
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.02.10.
Keretösszeg:

Támogatási forma: Visszatérítendő
Támogatási intenzitás: 90%
Kedvezményezett:

Bármely program- vagy partnerországban székhellyel rendelkező:

  • felsőoktatási intézmény,
  • felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy intézmény,
  • csak strukturális projektre pályázhat: jogszerűen működő, nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói intézmény.

A pályázó intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő intézmény nevében.


Konzorciumi előírás:

Az egy partnerországot érintő (nemzeti) projektek esetén egy partnerországbeli és legalább három programországból, legalább három-három felsőoktatási intézményt kell bevonni a projektbe.

Több partnerországot érintő projektek esetén legalább két partnerországból, legalább egy-egy, és legalább három programországból, legalább három-három felsőoktatási intézményt kell bevonni a projektbe.

Csak a strukturális projektre vonatkozik, hogy a projektben partnerként részt kell vennie a projektben érintett összes támogatható partnerország felsőoktatásért felelős minisztériumának.

Feltöltés ideje: 2015. 10. 30.
Határidő:
2016.02.10.
Kiírás neve magyarul:
Fejlesztési projektek a felsőoktatás területén
Kiírás neve angolul:
Capacity building in the field of higher education
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices