142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Innovációetika: a tudomány és innováció terén érvényesülő új típusú kölcsönhatásokból eredő kihívások

Összefoglaló:

Az innovációból származó társadalmi előnyök maximalizálása érdekében jelen téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely etikai, szabályozási és irányítási kérdések értékelését valósítja meg az innováció új modelljeinek kontextusában.

Célok:

Az elmúlt évek során a különböző érdekeltek közötti interakció jelentős mértékű fejlődésen ment keresztül. A tudomány és innováció területén az állampolgárok részvétele egyre jelentősebb. Ezzel egyidejűleg az új infokommunikációs eszközök alapvető hatást gyakorolnak a kutatók munkájára, illetve a közöttük létrejövő viszonyokra. Ezek a változások ígéretesek, és számos előnyük azonosítható. Az innováció ezen új modelljei ugyanakkor komoly etikai és szabályozási kérdéseket vetnek fel a részt vevő állampolgárok védelme, kihasználhatóságuk, a big data felhasználás és az ehhez kapcsolódó adatvédelmi jogok, vagy akár a szellemi tulajdonjogi kérdések vonatkozásában.

A megvalósítás során az állampolgári részvétel innovációban (beleértve a társadalmi innovációt) betöltött szerepének elemzésére – ennek keretében a nemek közötti különbségek vizsgálatára – kell, hogy sor kerüljön. Ezzel egyidejűleg az állampolgárok, valamint a releváns érdekeltek részvételének legjobb gyakorlatait is azonosítani kell. Az érdekeltek részvételének optimalizálása érdekében IT-eszközök kialakítására és alkalmazására szintén lehetőség van.

Ezt kiegészítendő, a kutatás és innováció területén az állampolgári részvételt szabályozó jogi környezet azonosítását, feltérképezését, valamint elemzését is el kell végezni. A potenciális szabályozási és jogi hiányosságokat (például a szellemi tulajdonjogok vagy az adatok tulajdonjoga területén) szintén fel kell tárni, és a hiányosságok kezelésére alkalmas javaslatokat ki kell dolgozni.

A megvalósítás során olyan, elfogadott elvekre épülő etikai keretrendszer felállítására szükséges törekedni, amelynek célja annak biztosítása, hogy az innováció az állampolgári igényekre reagáló, és az állampolgárok értékrendjének megfelelő folyamat maradjon, a jobb hozzáférés, valamint a technológiai megosztottság elkerülése érdekében. A kidolgozásra kerülő keretrendszert gyakorlati iránymutatásokra szükséges lebontani, amelyek az azonosított etikai és szabályozási kérdések hatékony kezelését segítik elő. A megvalósítás során az iránymutatások értékelését és tesztelését is el kell végezni, elsősorban workshopok és fókuszcsoportok segítségével, amelyekben állampolgárok, iparági szereplők, kutatók és politikaalkotók részvételét is biztosítani kell. Az ilyen módon kidolgozott iránymutatások tényleges esetekre is alkalmazandók, amelyek számszerűsíthető eredményeket adnak.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-16-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2019.04.02.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2019. 02. 09.
Határidő:
2019.04.02.
Kiírás neve magyarul:
Innovációetika: a tudomány és innováció terén érvényesülő új típusú kölcsönhatásokból eredő kihívások
Kiírás neve angolul:
Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society