142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

Páneurópai nagyteljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és szolgáltatások (PRACE)

Összefoglaló:

Jelen téma keretében megvalósuló pályázat egy világszínvonalú páneurópai nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra (HPC) létrehozásához kell, hogy hozzájáruljon, melynek segítségével a HPC erőforrások uniós szintű összevonása, integrálása és ésszerűsítése által a felhasználók számára tartózkodási helyüktől függetlenül biztosítható a legmodernebb szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Célok:

A pályázatok keretében az alábbi tevékenységeket szükséges megvalósítani:

  • Zavartalan és hatékony, egész Európára kiterjedő Tier-0 szintű szolgáltatás biztosítása a felhasználók számára;
  • Szoftver implementáció támogatása a Tier-0 szintű felhasználók és közösségek vonatkozásában;
  • A HPC kiválósági központokkal és más nemzeti vagy az Európai Unió által támogatott kezdeményezésekkel való együttműködés;
  • Új felhasználói igények azonosítása és támogatása;
  • A nemzeti HPC kapacitásokon alapuló tevékenységek megvalósítása (például szolgáltatások prototípusainak kidolgozása, szoftverfejlesztés, stb.)
  • Az akadémiai és ipari kutatások igényeihez alakított képzések és készségfejlesztés megvalósítása;
  • A hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságot biztosító befogadó és méltányos irányítási és rugalmas pénzügyi modell kialakítása;
  • A gazdag HPC környezet elterjedését biztosító stratégia kialakításának támogatása;
  • Az Európai HPC Technológia Platform (ETP4HPC) és a kiválósági központok tevékenységeinek összehangolása a HPC alkalmazások területén;
  • Nemzetközi együttműködési politika és a kapcsolódó tevékenységek kialakítása.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: INFRAEDI-01-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.03.22.
Keretösszeg: 24 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 12. 11.
Határidő:
2018.03.22.
Kiírás neve magyarul:
Páneurópai nagyteljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és szolgáltatások (PRACE)
Kiírás neve angolul:
Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE)
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Excellent Science