370 különböző nyitott pályázat
2020. február 23.
Pályázati szűrő
par

FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 2018

Összefoglaló:

Az Erasmus+ Program pályázatot hirdet felsőoktatási intézményekből álló konzorciumok számára, hogy támogassa a partnerországok felsőoktatásának minőségi fejlődését.

Célok:

A pályázat célja, hogy támogassa a partnerországok felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.

Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyeket mindenekelőtt a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektekbe az oktatási szektoron kívüli partnerek is bevonhatók, hogy elősegítsék a társadalom egészével, az üzleti szektorral való kapcsolatokat, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EAC/A05/2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.02.08.
Keretösszeg:

A dokumentáció link, - guidelines, - budget allocation sora alatt elérhető a költségvetés régiókra bontott megosztása.


Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:

Pályázásra jogosultak:

 • felsőoktatási intézmények,
 • felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesületek vagy szervezetek,
 • kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezetek.

A pályázó székhelye lehet akár program- akár partnerországban.

További részt vevő szervezetek lehetnek:

 • felsőfokú oklevéllel és más elismert felsőfokú képesítéssel záruló teljes képzést nyújtó állami vagy magánintézmények (amely az illetékes hatóság által is elismert módon felsőoktatási intézménynek minősül);
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő állami vagy magánintézmények (pl. vállalatok, közintézmények, kamarák, kutatóintézetek, alapítványok, iskolák, non-profit szervezetek, könyvtárak stb.).
Konzorciumi előírás:

Az egyetlen partnerországra irányuló projektek esetében (nemzeti projektek): egy támogatható partnerország és legalább két programország kell, hogy részt vegyen a projektben.

Ezeknek a projekteknek legalább az alábbi számú felsőoktatási intézményt kell teljes jogú partnerként bevonniuk:

 • legalább egy-egy felsőoktatási intézmény mind a kettő, a projektben részt vevő programországból;
 • a partnerországból legalább három felsőoktatási intézménynek kell részt vennie a projektekben;
 • a projektetekben legalább annyi felsőoktatási intézménynek kell lennie a partnerországokból, mint a programországokból.

Ez alól a szabály alól mentesítést kapnak azok a partnerországok, amelyekben ötnél kevesebb felsőoktatási intézmény működik, vagy amelyekben az ország felsőoktatási hallgatóinak több mint 50 %-a egyetlen intézménybe jár. Ilyen partnerországok esetében egyetlen felsőoktatási intézményre vonatkozó pályázatokat is elfogadnak.

A két vagy több partnerországra irányuló projektek esetében (több országos projekt): legalább két támogatható partnerország és legalább két programország kell, hogy részt vegyen a projektben.

Ezeknek a projekteknek legalább az alábbi számú felsőoktatási intézményt kell teljes jogú partnerként bevonniuk:

 • legalább egy-egy felsőoktatási intézmény mind a kettő, a projektben részt vevő programországból;
 • a partnerországból legalább két-két felsőoktatási intézménynek kell részt vennie a projektekben;
 • a projektekben legalább annyi felsőoktatási intézménynek kell lennie a partnerországokból, mint a programországokból.

Kizárólag a strukturális projektek esetén: a fenti kritériumokon túl a partnerországok felsőoktatásért felelős minisztériumai is részt vesznek.

Ukrajna esetében csak azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által elismertek.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 29.
Határidő:
2018.02.08.
Kiírás neve magyarul:
FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 2018
Kiírás neve angolul:
Capacity Building in the Field of Higher Education 2018
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices