142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt

A jobb szabályozást, illetve az egészségügyi hatások jobb megértését támogató kutatás megvalósítása az endokrin zavarokat okozó anyagok vonatkozásában

Összefoglaló:

A pályázat keretében az endokrin zavarokat okozó anyagok esetében a jobb szabályozást, és az egészségügyi hatások jobb megértését támogató kutatás megvalósítása a cél.

Ennek érdekében jobb és gyorsabb eszközök, módszerek és modellek alkalmazására épülő szűrési és teszt protokollok/stratégiák, valamint a kapcsolódó kockázatértékelés fejlesztését és harmonizációját szükséges megvalósítani.

Célok:

Számos, a szervezet endokrin (hormon) rendszerének megzavarására képes, káros hatású természetes és antropogén eredetű vegyi anyag létezik. Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó szabályozásában ezen anyagok jelentősége fokozott hangsúlyt kap. A közelmúltban ezen anyagok azonosítását szolgáló vázlatos kritériumok kerültek megfogalmazásra két európai uniós jogszabály számára (Biocid termékrendelet és Növényvédelmi termékrendelet).

Az Európai Unióban a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozási környezet gyakran az anyagok szűrésére és tesztelésére is kitér, az Európai Unió tesztmódszerekről szóló rendelete alapján, amely túlnyomórészt az OECD égisze alatt kidolgozott tesztmódszereket tartalmaz. A szervezet endokrin rendszerének megzavarására képes káros hatású anyagok értékelésére alkalmazható tesztmódszerek kifejlesztése terén tett előrelépések ellenére a szűrésre és tesztelésre jelenleg alkalmazott megközelítések esetében még mindig fellelhetők hiányosságok és gyengeségek. A jelenlegi tesztelési eszközök, akár in vivo tesztről, akár in vitro próbákról van szó, az endokrin rendszer megzavarására képes káros hatású vegyi anyagokhoz kapcsolódóan nem megfelelően azonosítják azon hatásokat, amelyek bizonyos, kevésbé ismert endokrin-közvetítésű útvonalakhoz, vagy egészségügyi kimenetekhez kapcsolódnak. Továbbá, a kérdéses vegyi anyagok vonatkozásában tervezett új kritériumok meghatározásához a káros hatások, valamint ezek kialakulásának módja egyaránt további kutatásokat tesz szükségessé. Új, és továbbfejlesztett megközelítésekre van szükség a jelenleg létező módszerek minőségének és hatékonyságának javítása érdekében, a változó, és fokozott követelményeket támasztó szabályozási környezetnek való megfelelés biztosítására. A szabályozási környezet számára adatforrásként értelmezhető epidemiológiai és helyszíni megfigyelési adatok vonatkozásában is további információk szükségesek.

A releváns szabályozó testületekkel való együttműködés keretében a kutatás során a jobb és gyorsabb eszközök, módszerek és modellek alkalmazására épülő szűrési és teszt protokollok/stratégiák, valamint a kapcsolódó kockázatértékelés fejlesztését és harmonizációját szükséges megvalósítani. A kutatás a leginkább sürgető szabályozási igényeknek megfelelő területekre kell, hogy fókuszáljon, például a pajzsmirigy tengely, női szaporító szervek, nem genotoxikus rákkeltő anyagok, és fejlődési neurotoxicitás vonatozásában releváns módszerekre. A tudományos kutatók, szabályozó ügynökségek és más, releváns szereplők részvételének biztosítása a megvalósítás során elvárás.

A pályázatok keretében az endokrin zavarokat okozó anyagok vonatkozásában folyamatban levő nemzetközi tevékenységekhez való hozzájárulást részletezni szükséges. A teszteredmények jogszabályokba történő gyorsabb beépülését elősegítendő validáció biztosítása a projekt keretében komoly megfontolás tárgyát kell, hogy képezze. A támogatásban részesülő projektek közötti átfogó koordináció megvalósítása elvárás, ezért a támogatási szerződés előkészítése során a projektek tevékenységei közé a kapcsolódó egységes munkacsomag beépítésre kerül.

A pályázatok megvalósítása során a kutatási tevékenységek és szabályozási szempontok közötti hatékony kapcsolat megteremtése, és/vagy a kutatási eredmények jogszabályalkotást támogató validált tesztmódszerekké és stratégiákká történő alakítása érdekében az európai Közös Kutatóközpont részvételének biztosítása hozzáadott értéknek minősül.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-BHC-27-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.18.
Keretösszeg: 52 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 16.
Határidő:
2018.04.18.
Kiírás neve magyarul:
A jobb szabályozást, illetve az egészségügyi hatások jobb megértését támogató kutatás megvalósítása az endokrin zavarokat okozó anyagok vonatkozásában
Kiírás neve angolul:
New testing and screening methods to identify endocrine disrupting chemicals
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges