0 különböző nyitott pályázat
2023. december 10.
Pályázati szűrő
pj
vkj
vfi
vsz
ikt
nka
bt
gyf
űt
émg
eh
köz, mob
keg
b
víz

Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a Horizon 2020 program keretében

Összefoglaló:

Jelen pályázati felhívás során az európai vagy globális piaci jelenlét érdekében új piacokat kialakító vagy a meglevő piacokat átrendező, áttörést jelentő koncepciók kidolgozására törekvő kis- és középvállalkozások támogatására kerül sor, Fázis 1, Fázis 2, és az ezeket szakmai szolgáltatásokkal kiegészítő Fázis 3 pályázat keretében.

Célok:

Innovatív, rendkívül sikeres, európai vagy globális piacokra törő kis- vagy közepes méretű vállalkozása van?

Rendelkezik olyan innovációs ötlettel, amely új piacokat céloz meg és fellendítheti vállalata növekedését?

Komoly finanszírozási forrásokra van szüksége ötlete fejlesztéséhez és léptékének növeléséhez?

Hasznát venné üzleti fejlesztési erőforrásnak és a coaching szolgáltatásnak vállalata előrejutása érdekében? Ha igen, jelen pályázati felhívás Önnek szól.

A kkv-eszköz pályázat keretében a nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások támogatása valósul meg, olyan új termékek, szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztése és piaci bevezetése érdekében, amelyek elősegíthetik a gazdasági növekedést.

A kkv-eszköz pályázat olyan innovátoroknak szól, akik az európai vagy globális piaci jelenlét érdekében új piacokat kialakító, vagy a meglevő piacokat átrendező, áttörést jelentő koncepciók kidolgozására törekszenek.

A Horizon 2020 program kkv-eszköz pályázata esetében a támogatások elnyeréséért folytatott verseny rendkívül erős.

A kkv-eszköz pályázat rendkívül szelektív.

A technológiai, üzleti és pénzügyi szakértők multinacionális paneljei által végzett alapos értékelését követően csak a legmeggyőzőbb és legkiválóbb pályázatok finanszírozására kerülhet sor.

A kiválasztott cégek nem csak a támogatást nyerik el, de üzleti coaching szolgáltatásban is részesülnek innovációs ötletük nagyobb léptékűvé alakítása érdekében, továbbá mentoring szolgáltatást is igénybe vehetnek. Segítséget kapnak a kkv-eszköz támogatás más ügyfeleivel, más méretű cégekkel, valamint potenciális társbefektetőkkel való hálózatépítéshez. A kkv-eszköz ügyfeleként Ön publicitáshoz jut, és növelheti a siker esélyeit az európai és nemzetközi piacokon.

Európának radikálisabb, piacgeneráló innovációra van szüksége a termelékenység és a nemzetközi versenyképesség javítása, valamint új munkahelyek megteremtése, illetve magasabb életszínvonal elérése érdekében.

Ezen újítások a felhasználók és ügyfelek igényeinek kell, hogy megfeleljenek, fenntartható megoldásokat biztosítva a társadalmi, technológiai és üzleti kihívásokra.

Ha a fentiek Önre és ötletére illenek, kérjük, jelentkezzen most!

Ki nyújthat be pályázatot?

A pályázat benyújtására jogosultak bármely ágazat esetében a nyereségorientált kis és középvállalkozások, beleértve a fiatal és induló vállalkozásokat. A pályázó vállalkozás vagy egy európai uniós tagállamban, vagy egy, a Horizon 2020 program által társult államként elismert országban bejegyzett vállalkozás lehet.

Mely témakörökben nyújtható be pályázat?

Nincsenek lehatárolt témák, azonban kerülendő olyan pályázat benyújtása, amely az éghajlatra, vagy a környezetre káros hatással járó fejlesztés megvalósítására irányul.

Hogyan működik a kkv-eszköz pályázat?

A kkv-eszköz pályázat teljes körű üzleti innovációs támogatást nyújt. Három fázisa van, melybe a már említett coaching és mentoring szolgáltatás is beletartozik.

> Megvalósíthatósági tanulmány: Fázis 1

A Fázis 1 az áttörést hozó innovatív ötletek kutatás-fejlesztési, technikai megvalósíthatóságának megragadásához illetve a bennük rejlő kereskedelmi potenciál feltárásához nyújt segítséget, az ötletek nagyobb léptékűvé formálásához szükséges hiteles üzleti terv kidolgozásának támogatásával.

Ezzel összefüggésben a pályázat nyertessége esetén megvalósítható többek között kockázatértékelés, a piackutatás, a felhasználók részvételének biztosítása, a szabályozási korlátok vagy szabványrendszerek elemzése, a szellemi tulajdonjogok kezelése, a partnerkeresés vagy a megvalósíthatóság elemzése.

A Fázis 1 keretében cél egy Európára vagy globális piacokra irányuló növekedésorientált stratégián alapuló, szilárd, nagy potenciállal rendelkező innovációs projekt kialakítása.

A pályázat alapját egy kezdeti üzleti terv képezi, felvázolva egy jóval részletesebb üzleti terv körvonalait, amely a projekt eredményeként jön létre.

A Fázis 1 keretében átalányösszegként elnyerhető támogatás mértéke 50 000 euró. A projektek megvalósítási időtartama 6 hónap.

> A koncepciótól a piacravitelig: Fázis 2

A Fázis 2 segítséget nyújt a pályázónak abban, hogy üzleti koncepcióját piaci belépésre alkalmas termékké, szolgáltatássá vagy folyamattá fejlessze igazodva a vállalat növekedési stratégiájához. Ezzel összefüggésben, a pályázat nyertessége esetén megvalósítható például kísérlet, prototípuskészítés, validálás, valós körülmények között történő demonstráció és tesztelés és piaci bevezetés. Ha a pályázat elsősorban technológiai innovációra irányul, akkor legalább 6, vagy annál magasabb technológiai készenléti szint (TRL) elérése szükséges. A megvalósításhoz nélkülözhetetlen feladatok elvégzésére alvállalkozó is bevonható.

Fázis 2 pályázat benyújtására két lehetőség van: a Fázis 2 pályázatot előkészítő Fázis 1 pályázat megvalósítását követően, vagy a Fázis 1 pályázati szakasz kihagyásával, közvetlenül Fázis 2 pályázat benyújtásával.

A pályázatnak olyan stratégiai üzleti terven kell alapulnia, amely a Fázis 1 keretében megvalósult projekt során, vagy más módon került kidolgozásra. A pályázat keretében pontosan meghatározandó a projekt várható eredménye és az eredményesség megállapításának kritériumai, valamint a projekt vállalatra gyakorolt várható hatásai, mind minőségi, mind mennyiségi szempontokból (például forgalom, foglalkoztatás, piac mérete, szellemi tulajdonjogok kezelése, értékesítések, a befektetés megtérülése vagy jövedelmezősége).

Különös figyelmet szükséges fordítani a szellemi tulajdon és tulajdonjogok védelemre, és meggyőző bizonyítékokkal vagy intézkedésekkel szükséges alátámasztani a kereskedelmi hasznosítás lehetőségét (szabadalomtisztasági, azaz FTO kutatás). Vizsgálni szükséges továbbá a releváns szabályozási és szabványosítási kérdéseket is.

Az elnyerhető támogatás mértéke 0,5–2,5 millió euró, 70%-os támogatás-intenzitási értékkel. Lehetőség van ettől eltérő (alacsonyabb vagy magasabb) támogatási összeg igénylésére is, ezt azonban a pályázat benyújtásakor megfelelően indokolni szükséges. A projektek megvalósítási időtartama 12–24 hónap lehet, kivételes és kellőképp indokolt esetben azonban elfogadható ennél hosszabb időtartam is.

> Kereskedelmi hasznosítás: Fázis 3

A Fázis 3 az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council – EIC) közösségi platformján keresztül üzleti támogatási szolgáltatásként biztosított európai uniós támogatás kiaknázásához nyújt lehetőséget, mely minden olyan kis- és középvállalkozás számára nyitva áll, amely az Európai Innovációs Tanács különböző pályázati felhívásai keretében nyert támogatást. A szolgáltatás többféle formában vehető igénybe: képzés, befektetőkkel való kapcsolatépítés támogatása, partnerkapcsolatok kialakítása más EIC által támogatott kis- és középvállalkozásokkal, illetve nagyvállalatokkal, nemzetközi piacokra való bejutás támogatása (például tengeren túli kereskedelmi vásárokon való részvétel révén).

A Fázis 3 nem a Fázis 1 vagy Fázis 2 után következő szakaszként értelmezhető, sokkal inkább az EIC kis- és középvállalkozás-ügyfelek részére nyújtott speciális támogatásként, melynek elsődleges célja a kis- és középvállalkozások támogatása új piacok vagy ügyfelek elérésében és a befektetőkkel való kapcsolat kialakításában. A Fázis 3 keretében közvetlen finanszírozás nem valósul meg. A 2018-2020 közötti időszakban a Fázis 3 valamennyi olyan kis- és középvállalkozás számára nyitva áll, amelyek az FTI és a FET-Open témakörök, továbbá a kkv eszköz pályázat keretében részesülnek támogatásban.

A Fázis 3 keretében biztosított valamennyi támogatási szolgáltatás egy egységes, megadott hozzáférési ponton keresztül érhető el, amely egyúttal információs portálként és networking térként is szolgál.

Coaching

Amennyiben az Ön vállalkozása a kkv eszköz pályázat, az FTI, illetve FET-Open témakörök keretében részesül támogatásban, üzleti coaching segítség biztosított vállalkozásának bővítéséhez és növekedéséhez.

A coaching az üzleti fejlesztés, szervezetfejlesztés, együttműködés és finanszírozás területeket fedi le.

A kkv eszköz pályázat keretében támogatott ügyfelek számára a Fázis 1 során legfeljebb 3 coaching nap áll rendelkezésre, és legfeljebb 12 coaching nap a Fázis 2 során. Az FTI vagy a FET-Open témakörök keretében támogatott kis- és középvállalkozások számára legfeljebb 12 coaching nap biztosított.

A díjmentes coaching szolgáltatást az Enterprise Europe Network (EEN) biztosítja, egy vagy több, az Európai Bizottság által kezelt adatbázisból kiválasztott, képzett, tapasztalt, üzleti coach segítségével. Minden coach szigorú kritériumoknak felel meg az üzleti tapasztalatok és a coaching készségek tekintetében. Az üzleti coaching szolgáltatás a projekt során az Enterprise Europe Network által biztosított háttérrel valósul meg. E háttér keretében az EEN a vállalat innovációs menedzsment kapacitásainak értékelését, valamint a hiányosságok kezeléséhez szükséges megfelelő oktató vagy tanácsadói csomag azonosítását magában foglaló szolgáltatáscsomagot biztosít. Ezt egészíti ki az EEN innovációs és nemzetközi kapcsolatépítési szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása.

Mentoring

Amennyiben az Ön vállalkozása a kkv-eszköz pályázat, az FTI, illetve FET-Open témakörök keretében részesül támogatásban, a vállalkozás alapító tagjai, ügyvezetői és vezetői számára mentoring szolgáltatás biztosított.

A mentoring keretében olyan vezetői készségek fejlesztésére kerül sor, mint például rugalmasság, szilárdság, stratégiai rálátás.

A mentori program keretében egyéni találkozókra kerül sor egy tapasztalt vállalkozóval, aki megosztja a szakértelmét és pártatlan útmutatást és támogatást nyújt.

A mentorok olyan cégek vezérigazgatói, akik a vállalkozásuk induló szakaszán már sikeresen túl jutottak. A mentorok a Fázis 2 korábbi vagy jelenlegi nyertes pályázatok adatbázisa alapján kerülnek kiválasztásra, és kizárólag pro-bono alapon támogatják a mentoring szolgáltatást igénybevevő ügyfelet.

A mentorok és mentori szolgáltatásban részesülők közötti kapcsolat az Európai Innovációs Tanács platformja segítségével, illetve az EIC által rendezett és egyéb megfelelő események alkalmával kerül megteremtésre.

A mentori rendszer beindítására 2018 során kerül sor, a rendszerrel kapcsolatos további, részletesebb információk közvetlenül ezt megelőzően fognak rendelkezésre állni.

Pályázati azonosító: EIC-SMEInst-2018-2020
Státusz: lejárt
Határidő:

Fázis 1 pályázatok utolsó benyújtási határideje: 2019. szeptember 5.

Fázis 2 pályázatok utolsó benyújtási határideje: 2019. június 5.

Keretösszeg:

Fázis 1 teljes keret 2018-2020: 163 783 421 euró

Fázis 2 teljes keret 2018-2020: 1 469 200 794 euró

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Kedvezményezett:
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Konzorciumi előírás:

Nem releváns.

Feltöltés ideje: 2017. 11. 16.
Határidő:

További részletek
Kiírás neve magyarul:
Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a Horizon 2020 program keretében
Kiírás neve angolul:
SME instrument
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership