40 különböző nyitott pályázat
2020. szeptember 19.
Pályázati szűrő
kt
ikt

STARTS – az innovációt serkentő művészetek

Összefoglaló:

A pályázati felhívás keretében a művészek, valamint kreatív iparági szereplők által ösztönzött megoldások kidolgozására nyílik lehetőség az ipari/társadalmi kihívások megoldása érdekében. Ezzel összefüggésben két tematikus kísérleti projekt, valamint az ezek koordinációját elősegítő projekt támogatására kerül sor.

Célok:

A technológia mindennapi élet terén egyre növekvő szerepe óriási lehetőséget kínál a társadalom számára, melynek kiaknázásához a művészek jelentős mértékben járulhatnak hozzá a technológia és az emberek közötti jobb kapcsolat kialakításával, és az emberközpontú innováció ösztönözésével.

Jelen téma keretében az európai kutatási és fejlesztési projektek művészeti alapú innovációja kerül támogatásra a művészek kutatási konzorciumokban való részvételének biztosításával.

Ezzel összefüggésben Kutatási és Innovációs Intézkedés keretében STARTS kísérleti projektek támogatása valósul meg, melyek keretében ipari/társadalmi kihívások vonatkozásában a művészet által inspirált megoldások kidolgozására nyílik lehetőség két kiválasztott területre helyezett hangsúllyal. A kísérleti projektek keretében az iparági, technológiai szereplők, a végfelhasználók, és a művészek a technológiák széles körű, művészi megközelítésű feltárására törekszenek az új termékek, folyamatok és szolgáltatások kialakításának céljából. A tervezett projektek az alábbi két részterület egyikére kell, hogy irányuljanak:

  • kísérleti projekt a digitális tárgyak és új médiumok (például Dolgok Internete, kiterjesztett valóság vagy közösségi média) által létrehozott, a művészetek által inspirált, interaktív, emberközpontú környezet vonatkozásában, mely a városi térben, az otthonokban, illetve a mobilitás kapcsán jelentkező kihívások megoldásához járul hozzá;
  • kísérleti projekt a decentralizált, digitális technológiák által támogatott termelési rendszerek, valamint a városi környezetben megvalósuló közös alkotás által ösztönzött, és a művészetek által inspirált városi gyártás vonatkozásában, mely elsősorban a városi tér társadalmi, ökológiai és gazdasági aspektusaira gyakorolt pozitív hatás révén a városi térben érvényesülő új szolgáltatások és termékek kialakításához járul hozzá.

Részterületenként egy-egy projekt kerül támogatásra. A megítélt támogatás legalább 30%-a a művészeti és kreatív ágazatokat képviselő megvalósítók munkájára fordítandó.

A témához kapcsolódóan Koordinációs és Támogatási Intézkedés keretében STARTS ökoszisztéma kialakítására kerül sor, melynek célja a Kutatási és Támogatási Intézkedés keretében megvalósuló két kísérleti projekt művészeti és innovációs relevanciájú aspektusainak, továbbá más, a művészeket és kreatív iparágak képviselőit az innováció középpontjába állító európai/nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek összehangolása.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-32-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.17.
Keretösszeg: 9 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 31.
Határidő:
2018.04.17.
Kiírás neve magyarul:
STARTS – az innovációt serkentő művészetek
Kiírás neve angolul:
STARTS – The Arts stimulating innovation
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership