142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt
ikt
b

Újgenerációs Internet - A Nyílt Internet Kezdeményezés

Összefoglaló:

Jelen kezdeményezés célja egy emberközpontúbb, európai értékeket támogató internet kialakítása. Az internet-innovátorok a következő tevékenységeket valósulhatják meg: a különböző kutatási területeket átszövő kapcsolatokból és előrelépésekből származó technológiai lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek, a hálózati infrastruktúrától a platformokig, az alkalmazási területektől a közösségi innovációig. (Az alábbiakban 4 fő támogatott tevékenységről olvashat).

Célok:

Jelen kezdeményezés célja egy emberközpontúbb, olyan, az európai értékeket (nyitottság, határokon átívelő együttműködés, decentralizáció, befogadás és a személyes adatok védelme) támogató internet kialakítása, mely a felhasználói ellenőrzés erősítésével hozzájárul az internetbe vetett bizalom növeléséhez. A fejlesztés eredményeként átláthatóbb szolgáltatások, intelligensebb rendszer, nagyobb fokú részvétel biztosítása válik lehetővé, egy jóval nyitottabb, megalapozottabb, megbízhatóbb, interoperabilisabb, és a társadalmi innovációt jobban támogató internet érdekében.

A téma keretében napjaink legjobb internet innovátorainak részvételével a különböző kutatási területeket átszövő kapcsolatokból és előrelépésekből származó technológiai lehetőségekre irányuló tevékenységek valósulhatnak meg a hálózati infrastruktúrától a platformokig, az alkalmazási területektől a közösségi innovációig. A kutatáson túl cél a „minimum viable product” - szintű prototípus keretében történő validáció és piacraviteli teszt megvalósítása, új gazdasági, mobilitási és társadalmi modellek kialakítása, a felhasználók és piaci szereplők részvételének korai szakaszban történő biztosítása. Amennyiben releváns, a multidiszciplináris megközelítés alkalmazása elvárás.

A pályázatok az alábbi négy fő komponens egyikére kell, hogy irányuljanak:

a) Kutatási és Innovációs Intézkedés

Komponens 1: minden egyes „kutatási tevékenység” egy adott területre irányul, az emberközpontúbb internet célkitűzés támogatása érdekében. A tevékenységek eredményeként a kutatók, innovátorok és technológiafejlesztők európai ökoszisztémája jön létre, harmadik felek által benyújtott pályázatokból a legjobbak kiválasztása, illetve támogatása alapján.

Gyors és rugalmas folyamat eredményeként a kutatási tevékenységek keretében kiemelkedő egyetemi kutatócsoportok, csúcstechnológiai start-up vállalkozások és kis- és középvállalkozások által megvalósított, harmadik feles projektek támogatása valósul meg számos, ugyanazon kutatási területen tevékenykedő harmadik fél egyidejű támogatása érdekében, a legígéretesebb ötletekre irányuló rövid kutatási ciklusok keretében. Míg minden harmadik fél által megvalósított és kiválasztott projekt saját célkitűzéseinek megvalósítására törekszik, addig a „kutatási tevékenység” adja az azt megalapozó programlogikát, illetve fő célkitűzést, a megvalósításhoz szükséges műszaki támogatást; továbbá coaching és mentoring szolgáltatást is biztosít annak érdekében, hogy a harmadik feles projektek az adott kutatási terület vonatkozásában jelentős előrelépéshez, valamint hatások eléréséhez járuljanak hozzá. A hangsúly olyan haladó kutatás megvalósításán van, amely releváns használati esetekhez kapcsolódik, és amelynek piacra történő vitele gyorsan valósítható meg. Kutatási elem nélküli innovatív alkalmazások és szolgáltatások ezen modell keretében nem támogathatók.

A pályázóknak egyértelműen meg kell adniuk a saját kutatási területüket érintő beavatkozási logikát, a kiemelkedő internettehetségek megnyerését támogató képességeiket, valamint azt, hogyan tudnak a harmadik felek által megvalósított projektek számára megalapozott értékteremtő szolgáltatáscsomagot biztosítani. Be kell mutassák továbbá a nyílt felhívások teljes életciklusán át tartó, átlátható kezelése vonatkozásában elvárt szakértelmüket és kapacitásaikat. Az általános hatás növelése érdekében elvárás, hogy a tevékenységek más, regionális, nemzeti vagy európai politikák, források által támogatott kutatási és innovációs tevékenységek társfinanszírozásában, illetve azokkal összefüggésben valósuljanak meg.

A jelen téma keretében megítélt támogatás kedvezményezettjei harmadik felek számára is nyújthatnak támogatást, a munkaprogram általános mellékleteinek K pontja szerint, mely támogatás kizárólag vissza nem térítendő (grant-típusú) támogatásként nyújtható. Ezzel kapcsolatban a támogatási megállapodás 15.1 és 15.3 cikkének rendelkezései alkalmazandók.

Harmadik felek támogatása céljából a megítélt támogatás 80%-a fordítandó, tipikusan az 50 000 – 200 000 euró értékű, 9-12 hónap időtartamú projektek megvalósítására. Valamennyi „kutatási tevékenység” esetében elvárás, hogy a harmadik feles projektek számára több pályázati forduló keretében kínáljon fel támogatási lehetőséget. Ehhez mérendő a projekt megvalósítási időtartama, mely ideális esetben 24-36 hónap. A legjobb teljesítményű és legígéretesebb projektek számára lehetőség nyílik több finanszírozási körben való részvételre is, így nagyobb támogatásra van esélyük. A „kutatási tevékenység” keretében, amennyiben releváns, ösztönözni szükséges a következő tevékenységeket is: nyílt forráskódú szoftverek és hardver tervek létrejötte, adatokhoz való hozzáférés, szabványosítási tevékenység, tesztelési és üzemeltetési infrastruktúrához való hozzáférés, valamint a hatások fenntartását és az eredmények újrafelhasználhatóságát biztosító szellemi tulajdonjogvédő rendszer kialakítása.

A 2018-as benyújtási határidőre az alábbi három technológiai terület egyike vonatkozásában nyújthatók be pályázatok:

  • adatvédelmi és bizalomnövelő technológiák: ahogy az érzékelők, tárgyak, eszközök, és mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok digitális környezetünk részévé válnak, egyre inkább robosztus technológiákra van szükség a felhasználói bizalom növelése, a használhatóság támogatása, valamint a személyes adatok/attribútumok/információk megosztása során elérhető nagyobb fokú ellenőrzés biztosítása érdekében;
  • decentralizált adatirányítást támogató „blockchain” alapú, osztott, nyílt hardver és szoftver ökoszisztéma, „distributed ledger” technológia, nyílt forrásból származó adatok és a felhasználók egymás közötti adatmegosztását támogató (P2P) technológia. Ezen terület vonatkozásában feltétlen figyelembe szükséges venni az etikai, jogi, személyi adatok védelmével kapcsolatos, továbbá adat-autonómia és szuverenitás területét érintő, valamint tulajdonjogi és szabályozási kérdéseket.
  • adatfeltáró és azonosító technológiák: nagyméretű, heterogén adatforrásokra, szolgáltatásokra, objektumokra, érzékelőkre, eszközökre, multimédia tartalmakra irányuló keresést, az ezekhez való hozzáférést támogató technológiák, amelyek támogatják a szövegre vonatkozó lekérdezést, személyre szabott információ hozzáférést, és gazdagabb felhasználói élményt tesznek lehetővé.

A fenti három technológiaterület mindegyike vonatkozásában egy-egy pályázat kerül kiválasztásra a 2018-as határidőre beérkezett pályázatok közül. További három pályázat kiválasztására kerül sor a 2019-es határidőre beérkező pályázatok közül, melyek vonatkozásában a pályázati felhívások megjelenése előtt kerül meghatározásra a három választható technológiaterület.

b) Koordinációs és Támogatási Intézkedés

Komponens 2: a „technológiai stratégia és politikaalkotó tevékenység”: az élenjáró internet érdekeltek részvételének biztosítására irányul annak érdekében, hogy a program nyilvános online konzultáció, az érdekeltek részvételének biztosítása, fórumok, viták, valamint adatelemzés mellett valósuljon meg.Ennek keretében lehetőség van kis értékű díjak (maximum 300 000 euró nagyságrendű értékben) odaítélésére, valamint crowd-sourcing megvalósítására. Biztosítani szükséges a nemzeti/regionális kezdeményezésekkel, társult államokkal, és nemzetközi tevékenységekkel való együttműködést, azok feltérképezését. A komponens keretében megvalósuló tevékenységek végrehajtása során, a leginnovatívabb megközelítéseket és technológiákat, a hagyományostól merőben eltérő módszereket alkalmazva, azon érdekeltek lehető legnagyobb fokú részvételére szükséges törekedni, akik a közösségi programok szempontjából újak, és akik ténylegesen az internet evolúciós folyamatának előmozdítói. Jelen komponens a többi komponenssel szoros kapcsolatban valósul meg, a kezdeményezés szellemi tárát biztosítva.

A jelen téma keretében megítélt támogatás kedvezményezettjei harmadik felek számára is nyújthatnak támogatást a munkaprogram általános mellékleteinek K pontja szerint, mely támogatás kizárólag díjtípusú támogatásként nyújtható. Ezzel kapcsolatban a támogatási megállapodás 15.2 és 15.3 cikkének rendelkezései alkalmazandók.

Komponens 3: a „technológiahasznosítás és technológiatranszfer-tevékenység” keretében a kutatási tevékenységek, illetve a program szintjén valósul meg az érték hasznosítása a legígéretesebb eredmények folyamatos monitoringja, illetve hatásvizsgálat segítségével. Ennek keretében biztosítható a speciális kiaknázási stratégiák megvalósítása során létrehozott eredmények és szellemi tulajdonjogok legjobb felhasználása, beleértve a beruházásokat biztosító lehetőségeket, coaching szolgáltatásokat, valamint a szellemi tulajdonjog kihasználására irányuló nemzeti programokkal való kapcsolatot is, a leghatékonyabb és leginnovatívabb módon.

A „technológiahasznosítás és technológiatranszfer-tevékenység” legkorábban az első kutatási tevékenység kezdetét követő 6. hónapban kezdődhet meg, és legfeljebb egy projekt kerül támogatásra.

Komponens 4: az „információs iroda” valósítja meg a program kommunikációs stratégiáját, beleértve egy kiterjedt online és közösségi média jelenlétét, eseményeket, pozitív márkaarculatot kialakítva a fiatal kutatók, innovátorok, politikaalkotók és általában a lakosság felé. A központosított, hatékonyabb és szakszerűbb kommunikáció nem csak a külvilág felé biztosít kapcsolatot, de a kezdeményezés alatt megvalósuló, valamennyi tevékenység vonatkozásában is hatékonyabb kommunikációt, illetve marketingtevékenységet jelent.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-24-2018-2019
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.04.17.
Keretösszeg: 28 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 31.
Határidő:
2018.04.17.
Kiírás neve magyarul:
Újgenerációs Internet - A Nyílt Internet Kezdeményezés
Kiírás neve angolul:
Next Generation Internet - An Open Internet Initiative
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership