142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt
ikt
b

Együttműködés Európa és Kína között az 5G vonatkozásában

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet az 5G vezeték nélküli hálózat kialakulását támogató tevékenységekkel kapcsolatos témában mobilszolgáltatók, forgalmazók, autógyártók, kkv-k, tudományos- és kutatóintézetek számára. A pályázat célja, hogy a téma kapcsán erősítse az együttműködést az EU és Kína között. Fókuszpontot jelent a két régió számára egyaránt fontos technológiák és demonstrációk megvalósítása. Az 5G infrastruktúra kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a kutatásfejlesztési munkákat illetően.

Célok:

Az 5G vezeték nélküli hálózat kialakulását támogató tevékenységek 2018-2020-as időszakot lefedő közvetkező fázisa keretében mind Európában, mind Kínában technológiai és rendszerdemonstrációk, kísérletek megvalósulása várható. A kihívást a két régió számára egyaránt kulcsfontosságú alkalmazások szempontjából releváns technológiák és rendszer-interoperabilitási demonstrációk megvalósítása jelenti.

A projekt keretében 5G kísérlet megvalósítására kerül sor két speciális forgatókönyv mentén. Az első a nagyon nagy sebességű szolgáltatások korai bevezetését támogató, mindkét régió számára prioritásként azonosított 3,5 Ghz-es sávon továbbfejlesztett mobil szélessávú (eMBB) hozzáférés. A második az 5,9 Ghz sávot használó, LTE-V2X-en alapuló Járművek Internete (Internet of Vehicles), valamint a 3,5 Ghz sávon megvalósuló járművek és a hálózat közötti (vehicle-to-network, V2N) kommunikáció. Az általános cél a korábbi 5G kutatásfejlesztési tevékenység eredményeire épülő innovatív, végponttól végpontig tartó 5G rendszerek valós körülmények közötti értékelése. Pontosabban, a fő cél a sávhasználat optimalizálása különböző lefedettségre vonatkozó többféle forgatókönyv keretében, ezen két sáv (3,5 Ghz, és 5,9 Ghz) földrajzi interoperabilitásának fenti esetek vonatkozásában releváns validácója érdekében. Mindkét forgatókönyv megvalósításra kerül mind Európában, mind Kínában a kutatásfejlesztési munka központi elemét adó tesztkörnyezetben.

A tesztlétesítmények a legújabb, közösen meghatározott 5G rendszerek, network architektúrák és technológiák alkalmazását valósítják meg a törzs/közlekedési hálózatoktól rádióhozzáférésen át az összetevők biztosításáig, orkesztrációjáig, biztonságáig terjedően. A tesztkörnyezet nem kizárólagosan az innovatív 5G rádiófrekvenciás hozzáférési technológiára korlátozódik, de hozzájárul az 5G hálózatok vonatkozásában megvalósuló innovációkhoz a hálózatszeletelés, virtualizáció, a területek közötti orkesztráció területén is, támogatva az erőforrás-gazdálkodást multi-tenant használat esetén. Az Európai Unió területén megvalósuló próbák lehetőség szerint az ICT-17-2018 pályázati felhívás keretében fejlesztett, az 5G feletti végponttól végpontig tartó platformokon valósulnak meg.

Az 5G tesztinfrastruktúra a fentiekben meghatározott mindkét forgatókönyv vonatkozásában innovatív alkalmazások tesztelését és validációját teszi lehetővé, beleértve a spektrumhasználat, energiafelhasználás és költségek vonatkozásában releváns, hatékonyságot növelő megoldásokat.

A megvalósítás során a releváns iparágak és szervezetének jelentős mértékű részvétele elvárás. Ennek értelmében biztosítani szükséges a következő érdekeltek részvételét: mobilszolgáltatók, forgalmazók (mindkét forgatókönyv esetében), autógyártók (a második forgatókönyv esetében), továbbá kis- és középvállalkozások, a tudományos és kutatóintézetek.

A téma keretében a kínai nemzeti tudományos és technológiai kulcsprojekttel (National Science and Technology Major Project – NSTMP) együttműködésben, bilaterális projekt támogatására kerül sor. A pályázatok keretében az összes mechanizmus, beleértve a költségvetési vonatkozásúakat is, a kínai 5G Major Projekttel való szoros együttműködésben kell, hogy megvalósuljon. Az egységes kísérleti specifikációk, kísérleti frekvenciasávok meghatározása és alkalmazása, valamint az adatok megosztása a két együttműködési projekttel (EU/Kína) szemben elvárás. A közösen létrehozott eredmények, mint a tesztjelentések, fehér könyv, publikációk és szabványokhoz való hozzájárulás szintén elvárás. Az 5G tesztinfrastruktúra mindkét régióban (Európai Unió és Kína) legalább egy, vagy több nagyvárosban kerül kialakításra.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ICT-22-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.01.31.
Keretösszeg: 6 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 31.
Határidő:
2018.01.31.
Kiírás neve magyarul:
Együttműködés Európa és Kína között az 5G vonatkozásában
Kiírás neve angolul:
EU-China 5G Collaboration
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership