142 különböző nyitott pályázat
2020. augusztus 15.
Pályázati szűrő
kt
ikt

A hiperösszefüggő társadalmat támogató, az Intelligens Városok vonatkozásában releváns, fejlett technológiák (Biztonság/Felhő/IoT/BigData)

Összefoglaló:

Az alábbi Horizon 2020 Program által meghirdetett pályázati felhívás keretében a korábbi koordinációs felhívások keretében megvalósult IoT, Big Data és Felhő integrációt követően a fennmaradó kihívást a biztonsági és személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdések képezik a kutatás fókuszát, valamint az, hogy az emberi végfelhasználók hogyan képesek kezelni a növekvő számú érzékelőket, intelligens eszközöket, és adatokat. Az Intelligens Városok kontextusában különös hangsúly van az IoT eszközök/platformok interoperabilitásán (az energia, társadalmi infrastruktúra, közlekedés/szállítás, egészségügy és katasztrófa/bűnmegelőzés területeket érintően), a vállalkozók és az IoT eszközöket, nyílt forrásokat, szabványokat, SDK-kat, közös API-ket alkalmazó platformüzemeltetők széles köre közötti együttműködés támogatásán.

Célok:

A közelmúlt koordinációs felhívásai keretében megvalósult IoT, Big Data és Felhő integrációt követően a fennmaradó kihívást a biztonsági és személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdések jelentik, valamint az, hogy az emberi végfelhasználók hogyan képesek kezelni a növekvő számú érzékelőket, intelligens eszközöket és adatokat. Az Európai Unió és Japán egyaránt jelentős kompetenciával rendelkeznekk a kiberbiztonsági rendszerek és virtualizációs technológiák területén. Napjainkban a biztonsággal kapcsolatos kérdések fokozott hangsúlyt kapnak. Szükség van tehát a fejlett biztonsági, IoT/Big Data technológiákon alapuló, egyszerű, hatékony és megbízható rendszerekre, melyek intelligens felderítési lehetőséget/ellenlépéseket tesznek lehetővé az eszközök elleni rosszindulatú támadások esetén, továbbá támogatják a veszélyekkel szembeni sebezhetőség automatizált felderítését, a hibák kijavítását, analitikát és IoT/Big Data alkalmazásokat. Mindehhez azonban fejlett felhő és pereminformatika technológiákra van szükség, valamint az IoT eszközök és platformok interoperabilitásának biztosítására.

Ezen új követelmények, beleértve a biztonsági aspektusokat is, hatalmas hatással lesznek a fejlesztések alapját képező felhő/IoT platformokra és kapcsolódó szolgáltatásokra, különösen a technológiák és alkalmazások határon átnyúló demonstrációi vonatkozásában.

Az Intelligens Városok kontextusában különös hangsúly van továbbá az IoT eszközök/platformok interoperabilitásán (az energia, társadalmi infrastruktúra, közlekedés/szállítás, egészségügy és katasztrófa/bűnmegelőzés területeket érintően), a vállalkozók és az IoT eszközöket, nyílt forrásokat, szabványokat, SDK-kat, közös API-ket alkalmazó platformüzemeltetők széles köre közötti együttműködés támogatása érdekében, mely az Európai Unió és Japán közötti együttműködés alapja.

A benyújtott pályázatok keretében az alábbi területek egyikére szükséges fókuszálni:

1) a hiper-összefüggő társadalom létrejöttét támogató, a biztonság, az IoT és Big Data területeket egyesítő fejlett technológiák.

Ennek keretében a biztonság, IoT és Big Data területeket egyesítő, fejlett technológiák vonatkozásában valósítható meg kutatás, fejlesztés és tesztelés. A kutatás-fejlesztés keretében elsősorban a következő területeket érintő technológiákra helyezhető hangsúly: a kialakulóban levő fenyegetésekkel szembeni gyors fellépés; a veszélyekkel szembeni sebezhetőség automatizált felderítése és a hibák kijavítása; a biztonsági eszközök nyílt forráskódú biztosítása; IoT biztonság; felhő biztonság; adatbiztonság; személyes adatok védelme; az adat-anonimizálás; blockchain az IoT/felhő kontextusában; kritikus infrastruktúrák védelme; határon átnyúló alkalmazás-demonstrációk; stb;

2) IoT eszközök/platformok interoperabilis technológiái az Intelligens Városok vonatkozásában.

Ennek keretében interoperablilis IoT eszközök/platformok tekintetében valósítható meg kutatás, fejlesztés és tesztelés az intelligens városok vonatkozásában. A kutatás-fejlesztés keretében elsősorban a következő területeket érintő technológiákra helyezhető hangsúly: perem/felhő/köd-informatika; alacsony energiafogyasztás; nyílt szabványokra épülő platformok; rendszer és referencia architektúrák; nyílt alkalmazásprogramozási felület (API); több piacra kiterjedő kulturális platformok közötti adatmegosztás; megosztott adatok kezelése különböző közösségek és régiók között; különböző szabványok összekapcsolása; műszaki ellenőrzés; határon átnyúló alkalmazás-demonstrációk; energiagazdálkodás; közlekedési rendszerek; stb. További cél a szabványosítási törekvésekhez való hozzájárulás az Európai Unió és Japán közötti kutatóintézetekkel és az IoT területhez kapcsolódó konzorciummal való együttműködésben (pl. Alliance for IoT Innovation – AIOTI, IoT Acceleration Consortium), valamint az eredmények globális elterjedésének támogatása intelligens városokban.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: EUJ-01-2018
Státusz: lejárt
Határidő: 2018.01.31.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 10. 26.
Határidő:
2018.01.31.
Kiírás neve magyarul:
A hiperösszefüggő társadalmat támogató, az Intelligens Városok vonatkozásában releváns, fejlett technológiák (Biztonság/Felhő/IoT/BigData)
Kiírás neve angolul:
Advanced technologies (Security/Cloud/IoT/BigData) for a hyperconnected society in the context of Smart City
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership