232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ee

A diszkriminációmentességet és a roma integrációt elősegítő projektek támogatása

Összefoglaló:

A felhívás célja a diszkriminációt megelőző és esélyegyenlőséget ösztönző szakpolitikák kialakítása és befolyásolása, amely kiterjed minden kisebbségre, különös tekintettel a roma etnikumra, további cél az állampolgárok tudatosítása a diszkriminációval szembeni jogaikról.

Célok:

A felhívás célja a nemzeti és nemzetek közötti, a diszkriminációmentességet és a roma integrációt elősegítő programok társfinanszírozása, különös tekintettel a nemen, fajon, etnikumon, vallási meggyőződésen vagy hiten, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon alapuló diszkriminációmentességre és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében biztosított diszkriminációmentességi alapokra.

A felhívás konkrét célja:

  • hogy, segítse az olyan helyi, regionális és központi szintű szakpolitikák tervezését, kialakítását, valamint montoringját, amelyek a munkahelyi és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítását szorgalmazzák;
  • az érdekelt felek tájékoztatása az EU jogszabályain alapuló, diszkrimináció ellen irányuló, helyi, regionális, továbbá nemzeti politikákról, a vonatkozó szabályozásról, illetve adminisztratív eljárásokról;
  • az állampolgárok tájékoztatása a diszkriminációval szembeni jogaikat illetően;
  • a roma integráció elősegítése: [1] a romák társadalmi beilleszkedését célzó nemzeti stratégiák, vagy [2] a Tanács roma integrációra vonatkozó ajánlása alapján megfogalmazott integrált politikai intézkedések megvalósítása.Végrehajtó ügynökség: Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)
Pályázati azonosító: JUST/2014/RDIS/AG/DISC
Státusz: lejárt
Határidő: 2015.07.07.
Keretösszeg: 4 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 80%
Kedvezményezett:

Az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy Liechtensteinben alapított (kivéve: nemzetközi szervezetek), jogi személyiséggel rendelkező, non-profit magánszervezet, közintézmény vagy nemzetközi szervezet.
Profitorientált nem kormányzati szervezetek csak partnerként részesülhetnek támogatásban.
A kiírásban a nemzeti kontaktpontok, melyek a nemzeti roma platformok bevonásával a nemzeti konzultáció előkészítésével és megvalósításával foglakoznak, nem vesznek részt. Számukra külön kiírás készül.

Konzorciumi előírás:

A projektet legalább három különböző, támogatható országból származó szervezet partnersége keretében kell benyújtani.

Feltöltés ideje: 2015. 08. 10.
Határidő:
2015.07.07.
Kiírás neve magyarul:
A diszkriminációmentességet és a roma integrációt elősegítő projektek támogatása
Kiírás neve angolul:
Action Grants to Support Projects on Non-Discrimination and Roma integration
Program:
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)