43 különböző nyitott pályázat
2020. december 01.
Pályázati szűrő

Személyre szabott gyógyászati megközelítések az autizmus spektrumzavar vonatkozásában

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: egy egész Európára kiterjedő kutatási stratégia kialakítása az autizmus spektrumzavar kezelések terén releváns fejlesztések és tesztelések megvalósításához., az Egyesült Államok hasonló irányú erőfeszítéseivel összhangban.

Célok:

Az autizmus spektrumzavar (ASD) elterjedt és súlyos idegrendszeri fejlődési zavar, melyet a beszűkült társadalmi kommunikációs, és ismétlődő, korlátozott viselkedésminták (sok esetben szenzoros anomáliák) jellemeznek. Becslések szerint a gyermekek és felnőttek mintegy 1%-a szenved világszerte a betegségben, az Európai Unió területén ez csaknem 5,5 millió beteget jelent.

Jelenleg nem áll rendelkezésre a kulcsfontosságú tünetek kezelésére alkalmas, hatékony orvosi kezelés, és az előzetes gyógyszerkísérletek mind ez idáig nagyrészt sikertelennek bizonyultak.Az elmúlt években jelentős előrelépés történt az autizmus genetikai alapjainak megértése, valamint az in vitro és genetikai állatmodellek terén, és számos neurobiológiai fenotípus azonosítása utat nyitott az etiológia-alapú kezelési alanyok azonosítása előtt. Ezen előrelépésekkel azonban egyre több további akadály jelent meg, köztük a betegek nyilvánvaló fenotípusos és genetikai heterogenitása. A betegségben szenvedők mintegy 70%-ára igaz például a más betegségek egyidejű jelenléte. Míg a kockázatos gének százait azonosították a betegséggel kapcsolatban, ezek mindegyike a betegek csak kis százalékának megbetegedését magyarázza. Végül, de nem utolsó sorban kevés ismeret áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogyan változik az állapot, illetve a betegek igényei az élet különböző szakaszainak függvényében (a betegséggel küzdő gyermekek, kamaszok, illetve felnőttek esetében). Mindez rávilágít az univerzális, mindenkire alkalmazott kezelési módszereken túli megközelítések szükségességére, és az árnyalt, a speciális beteg alcsoportok biológiai profiljához igazodó, árnyalt megközelítések fejlesztését állítják a megoldás középpontjába.

Jelen projekt keretében egyedülálló lehetőség adódik egy egész Európára kiterjedő kutatási stratégia kialakítására, az Egyesült Államok hasonló irányú erőfeszítéseivel összhangban. mindez hozzájárul az autizmus spektrumzavar kezelések terén releváns fejlesztések és tesztelések megvalósításához.

A célok elérése érdekében a projekt:

  • a beteg stratifikációt támogató, a betegséggel egyidejűleg előforduló egyéb megbetegedésekre is alkalmazható (kivéve pszichózis/skizofrénia) biomarkerek validálása a klinikai kísérletekbe bevonandó heterogén klinikai és/vagy biológiai alcsoportok azonosítása érdekében;
  • a nagyléptékű klinikai kísérletek megvalósítását támogató, egész Európára kiterjedő klinikai kísérleti hálózat kialakítása;
  • a betegségre és vele együtt előforduló megbetegedésekre irányuló klinikai kísérletek integrált, globális keretének megteremtése;
  • a gyógyszerfejlesztési erőfeszítések növelése, ehhez kapcsolódóan a gyógyszerhatások tesztelése, preklinikai modellek kidolgozása.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: IMI2-2016-10-08
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.28.
Keretösszeg: 55 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2017. 02. 09.
Határidő:
2017.03.28.
Kiírás neve magyarul:
Személyre szabott gyógyászati megközelítések az autizmus spektrumzavar vonatkozásában
Kiírás neve angolul:
Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges