A fenti infografika letöltése

Mi az ELENA?

Az ELENA az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Bizottság közös kezdeményezése a Horizon 2020-program keretében. Az ELENA pénzügyi támogatást nyújt technikai feladatok elvégzéséhez, amelyek középpontjában energiahatékonysági, elosztott megújuló energia és városi közlekedési programok megvalósítása áll.

A támogatást a megvalósíthatósági és piaci tanulmányokkal, a programszerkezet kialakításával, az üzleti tervekkel, az energiaauditokkal és a finanszírozási struktúra meghatározásával, csakúgy, mint a pályázati eljárások előkészítésével, a szerződéses megállapodásokkal és projektmegvalósítási egységekkel összefüggő kiadások finanszírozására lehet felhasználni.

Az ELENA finanszírozási eszközt egy mérnökökből és közgazdászokból álló szakértői csapat felügyeli, akik széles körű tapasztalattal rendelkeznek a közlekedési és az energiaszektorban. A 2009-ben történt létrehozása óta az ELENA több mint 130 millió euró támogatást ítélt oda, amelynek eredményeképpen körülbelül 5 milliárd euró értékű beruházás jött létre.

Milyen projekteket támogat az ELENA?

Az ELENA jellemzően 30 millió euró érték feletti programokat támogat, az energiahatékonyság terén hároméves, a városi közlekedés és mobilitás terén négyéves megvalósítási időszakkal. A technikai feladatok/projektfejlesztési kiadások maximum 90%-át fedezhetik. Kisebb projekteket abban az esetben támogathatnak, amennyiben ezek nagyobb befektetési programok részei.

Az éves támogatási keret jelenleg 40 és 50 millió euró közötti összeg. A projektek értékelése és a támogatások odaítélése érkezési sorrend alapján történik.

Az ELENA a beruházási programok előkészítéseképpen a következő területeken nyújthat társfinanszírozást:

 • Energiahatékonyság és megújuló energiát integráló épületek
  • Köz- és magánépületek (beleértve a szociális lakásokat), valamint kereskedelmi és logisztikai ingatlanok és telephelyek, továbbá a fokozott energiahatékonyságot támogató közvilágítás és közlekedési világítás
  • Megújuló energiaforrások (RES) integrálása az épített környezetbe – például napkollektorok elhelyezése épületek tetején, termikus napkollektorok és biomassza
  • Távhő- és hűtőhálózatok felújítására, bővítésére vagy újonnan történő megépítésére irányuló beruházások, beleértve kombinált hő- és energiahálózatok (CHP), valamint decentralizált CHP-rendszerek létrehozását
  • Helyi infrastruktúra, beleértve az okoshálózatokat (Smart Grids), valamint az információs és kommunikációs technológiát
  • Az energiahatékonyságot szolgáló infrastruktúra, energiahatékony városi berendezések és kapcsolat a városi közlekedéssel
 • Városi közlekedés és mobilitás
  • Beruházások olyan innovatív megoldásokba, amelyek az alternatív üzemanyagok használatát szolgálják a városi mobilitásban
  • Beruházások, amelyek nagyszabású, új, energiahatékonyabb közlekedési és mobilitási intézkedések bevezetésére irányulnak a városok területén, beleértve a személy- és áruszállítást stb.
 • Lakásszektor
 • Fontos európai prioritás és az ELENA finanszírozási eszköz egyik központi eleme a lakóépületek energetikai felújításának felgyorsítása . Ebből az okból kifolyólag az Európai Bizottság 2017-ben egy tekintélyes költségkeretet hozott létre a „Az intelligens épületek intelligens finanszírozása” kezdeményezés kihasználásának támogatására. Az ELENA költségvetés bővítésének fő célja, hogy segítse a magánszemélyeket és a lakástulajdonosok egyesületeit a magán- és köztulajdonban levő lakóépületek energetikai felújításának előkészítésében és megvalósításában . Lehetséges tevékenységek a lakóépületek tulajdonosainak motiválása és meggyőzése céljából a következők:
  • Az épületek energetikai teljesítményének felmérése és útmutatás a jövőbeni munkálatokhoz: a finanszírozási eszköz előzetes felméréssel kapcsolatos ellenőrzéseket, energetikai teljesítményről szóló tanúsítványokat vagy energetikai auditokat támogathat.
  • A finanszírozáshoz való hozzáférés támogatása: a projektfejlesztési szolgáltatások abban segíthetik a háztartásokat, hogy hozzáférjenek pénzügyi intézményektől származó finanszírozáshoz és/vagy a rendelkezésre álló keretekből származó vissza nem térítendő támogatásokhoz (garantált hitelekkel való kombinációban is), amelyek az energiahatékonyságot célozzák.

Míg a legtöbb projektfejlesztési szolgáltatást a háztartásokhoz és a lakástulajdonsok egyesületeihez irányítják (tipikusan a projektfejlesztési szolgáltatások összkiadásainak 80%-át vagy ennél magasabb összeget), indokolt esetben más szervezetek, úgy mint pénzügyi intézmények (például kereskedelmi bankok) és állami szervezetek számára is nyújtható támogatás, hogy segítsék őket a pénzügyi eszközök és a hiteltermékek megalapozásában és kihasználásában, amelyek a lakásszektor energetikai hatékonysági fejlesztéseit célozzák.

Energetikai beruházások támogatása városokban és régiókban

 • Az ELENA része az EIB szélesebb törekvésének, amellyel az EU klímapolitikai és energiapolitikai célkitűzéseit támogatja.
 • Az EIB és az Európai Bizottság kezdeményezése segíti a helyi- és regionális hatóságokat az energiahatékonysági és megújuló energia projektjeik előkészítésében.
 • Sok esetben a probléma nem a finanszírozás, hanem a szaktudás hiánya vagy a nagy volumenű projektek végrehajtásához szükséges kapacitáshiány.
 • Az ELENA technikai segítséget nyújt a helyi és regionális hatóságok energetikai terveinek megvalósításához.
 • A cél olyan bankképes beruházási projektek létrehozása, amelyek külső finanszírozási források (például helyi bankok vagy más pénzügyi intézmények, mint például az EIB) számára vonzók lehetnek.
 • A projekteket energiaszolgáltató vállalatok is megvalósíthatják, amelyek az energiaszámlákon keresztül garantálják a megtakarításokat, amiből előre tudják finanszírozni a projekteket.

A Magyar Fejlesztési Központ ELENA Pont Divíziója

A Magyar Fejlesztési Központ 2019. május 1-től működteti ELENA Pont Divízióját. A divízió célja, hogy az elkövetkező évek során elvégezze az ELENA-elvárásoknak megfelelő projektek beazonosítását, már az előkészítő fázisban konzultációt folytasson a pályázaton indulni szándékozókkal, koordinálja, felügyelje és szakmai segítséget nyújtson a hazai pályázóknak, és mindezzel a Magyar Állam képviseletében elősegítse az ELENA-projektek véghezvitelét Magyarországon és a Kárpát-medencében.