0 különböző nyitott pályázat
2024. június 20.
Pályázati szűrő
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)

1287/2013/EU rendelet a COSME program létrehozásáról

A COSME az Európai Uniónak a vállalkozások és a KKV-k versenyképességét segítő programja, amely 2014–2020 között mintegy 2,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik.

A program négy területeken segíti elő a kkv-k működését:

  1. a KKV-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszí­rozás formájában;
  2. a piacra jutás elősegítése, különösen az Unión belül, de globálisan is;
  3. a – többek között a turisztikai ágazatban működő – uniós vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességéhez és fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása;
  4. a vállalkozói készség előmozdítása és a vállalkozói kultúra népszerűsítése.

1) KKV-k forráshoz jutásának javítása

A program egyik fő célja az, hogy különböző életszakaszaikban megkönnyítse a kkv-k finanszírozáshoz jutását: a hitelgarancia-eszközzel a program garanciákat és viszontgaranciákat biztosít a pénzügyi intézményeknek, hogy több kölcsönt és lízinget tudjanak nyújtani a kkv-knak. A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási eszköz révén a program – többnyire terjeszkedő és növekedő életszakaszukban járó – kkv-kba fektető tőkealapoknak fog kockázati tőkét biztosítani.

2) Piacra jutás elősegítése

A program finanszírozza az Európai Vállalkozási Hálózatot (Enterprise Europe Network), amely több mint 50 országban – köztük Magyarországon is – támogatja kkv-kat üzleti és technológiai partnerek megtalálásában, az uniós jogszabályok megértésében és uniós finanszírozás elnyerésében. A COSME további, kifejezetten a vállalkozások fejlődését szolgáló eszközök működését is fedezi, mint például az „Európa Önökért” vállalkozási, és a „Kkv-k nemzetköziesedését támogató” portált (SME Internationalisation Portal). Továbbá finanszírozza az ASEAN, a MERCOSUR és Kína szellemitulajdon-jogi kkv-ügyfélszolgálatát, valamint az EU–Japán Ipari Együttműködési Központot is.

3) Versenyképesség számára kedvező környezet létrehozása

A program a vállalkozások – különösen a kkv-k – működési környezetének keretfeltételeit javító intézkedéseket is támogat, amelyek a fölösleges bürokratikus és szabályozási terheket kívánják csökkenteni. Ilyen intézkedés például az uniós jog kkv-kra gyakorolt hatásának mérése, az intelligens és vállalkozásbarát szabályozás kialakítása.

A COSME piaci potenciállal rendelkező versenyképes iparágak létrejöttét is támogatja azáltal, hogy a kkv-knak segít új üzleti modellek alkalmazásában és új értékláncokba való beépülésben. A nagy növekedési potenciállal bíró ágazatokban – például az idegenforgalomban – a program kiegészíti a tagállamok intézkedéseit. A program elősegíti világszínvonalú klaszterek kiépülését is.

4) Vállalkozói készség előmozdítása

A „Vállalkozás 2020” cselekvési terv megvalósulását is támogatja a COSME: például a mobilitási cserék, bevált gyakorlatok terjesztése és kísérleti projektek különféle területeken (pl. vállalkozói készségek oktatása, mentorálás stb.).

A program által finanszírozott Erasmus fiatal vállalkozóknak csereprogram célja, hogy az új és leendő vállalkozók 1–6 hónapig egy másik országban egy tapasztalt vállalkozó mellett dolgozva új olyan készségeket szerezzenek.

A programról további információ, valamint az eddig megjelent felhívások a KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) honlapján valamint a felelős főigazgatóság honlapján olvashatóak.