0 különböző nyitott pályázat
2024. június 21.
Pályázati szűrő
Justice Programme (2014-2020) & Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

1382/2013/EU rendelet a JUSTICE program létrehozásáról

1381/2013/EU rendelet a Rights, Equality and Citizenship program létrehozásáról

A 2014-2020-as programozás során az Európai Bizottság két program révén kívánja építeni az Európai Unió egységes jogérvényesítésen alapuló térségét.

A JUSTICE 2014-2020 (Jogérvényesülés), valamint a Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 (Jogok, egyenlőség és polgárság) elnevezésű programok az alábbi, korábbi programok tematikáját fogják össze:

 • az EU Polgárjogi jogérvényesítés programját (Civil Justice Programme);
 • az EU Büntetőjogi jogérvényesítés programját (Criminal Justice);
 • az Alapvető jogok és polgárság programot;
 • a Daphne III. programot;
 • az EU Drogmegelőzés és információs programját;
 • a Progress program antidiszkriminációs, sokszínűséget és nemek közötti esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseit.

A JUSTICE 2014-2020 program különösen a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés előmozdításában ösztönzi a tagállami közreműködést a kölcsönös elismerésen és bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztése érdekében.

A program lehetőséget biztosít:

 • tréningek megtartására az igazságszolgáltatás szereplői, bírók, jogászok számára szerte Európában annak érdekében, hogy korszerűen alkalmazzák gyakorlatban az európai jogot;
 • a jogászok, az igazságszolgáltatás szereplői, a civil szerveztek és a politikai döntéshozók közötti, európai szintű hálózatos együttműködések előmozdítására és megerősítésére a jogérvényesítés és az egyes jogok gyakorlásához kapcsolódóan;
 • gyakorlati eszközök (pl. European e-Justice portal) fejlesztésére, melyek révén ösztönözni kívánják, hogy az európai állampolgárok, vállalkozások megismerjék, valamint jogszerűen gyakorolhassák jogaikat, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosított legyen a számukra;
 • országos és európai információs kampányok megszervezésére az állampolgársági jogokra vonatkozó uniós szabályok, garanciák gyakorlati érvényesítésére vonatkozóan.

A program keretében rendelkezésre álló keretösszeg 2014-2020 közötti időszakra 472 millió euró.

A Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 program az alábbi célokat valósítja meg:

 • esélyegyenlőség és az emberi jogok érvényesítése az Európai Unióról szóló szerződés, az EU alapjogi Chartája, valamint a nemzetközi emberi jogi egyezmények alapján;
 • diszkrimináció mentesség biztosítása;
 • a tolerancia erősítése, a rasszizmus, idegengyűlölet, homofóbia minden formája ellen történő fellépés;
 • nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása;
 • küzdelem a gyermekek, fiatalok, nők és marginális csoportokkal szemben tanúsított erőszak ellen (Daphne);
 • gyermekjogi védelem és azok érvényesítése
 • adatvédelem;
 • az európai állampolgári jogok védelme;
 • fogyasztójogok védelme.

A program keretében rendelkezésre álló keretösszeg 2014-2020 közötti időszakra 439, 47 millió euró.

A programok megvalósítását a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság felügyeli.

A programokról további információ itt olvasható.