0 különböző nyitott pályázat
2024. július 17.
Pályázati szűrő
Europe for Citizens

390/2014/EU rendelet a Europe for Citizens program létrehozásáról

A Europe for Citizens program a következő konkrét célkitűzéseket fogalmazza meg, amelyeket transznacionális szintű vagy európai dimenzióval rendelkező fellépések révén kell végrehajtani:

  1. vita, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén az ismeretek bővítése a történelmi emlékezet, közös történetünk és értékeink, valamint az Unió célja, azaz a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítása tekintetében;
  2. az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése az uniós döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, valamint a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás és önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek előmozdítása révén.

A program végrehajtása két ágon és egy horizontális intézkedésen keresztül történik:

1. ág: Európai emlékezés:

az európai emlékezéssel, közös történelmünkkel és értékeinkkel, valamint az Unió céljával kapcsolatos tudatosság növelése.

2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel:

az uniós szintű demokratikus szerepvállalás és a polgári részvétel ösztönzése

Ezen ág intézkedései:

  1. Testvérváros-program
  2. Városok hálózatai
  3. Civil társadalmi projektek

A program teljes költségvetése 2014-2020 közötti időszakra 185,47 millió euró.

A programról további információ itt olvasható.