232 különböző nyitott pályázat
2022. május 17.
Pályázati szűrő
ee

Az intézményi átalakulást elősegítő Európai Gyakorlati Közösség

Célok:

A kutatás és innovációs politika terén érvényesülő nemek közti esélyegyenlőségi stratégia egyre nagyobb figyelmet kap a kutatásokat megvalósító szervezetek (köztük egyetemek, illetve finanszírozó szervezetek) szintjén, különösen intézményi változások keretében, az alábbi célok mentén:

  • a női kutatók megtartása, alkalmazása érdekében folytatott felvételi eljárás, illetve a szakmai előmenetelük szempontjából releváns akadályok megszüntetése;
  • a döntéshozatali folyamat során érvényesülő nemek közötti egyenlőtlenségek kezelése;
  • a nemek közötti esélyegyenlőség elvének érvényesítése a kutatási programokban.

Ezek a célok európai szinten, a Horizont 2020 programban, valamint nemzeti szinten egyaránt megjelennek az Európai Kutatási Térség keretében, a nemek közti esélyegyenlőségi tervek támogatásával, valamint a nemek közti esélyegyenlőség témájára vonatkozó kutatásokkal (a nemek közti különbségeket/nemi sajátosságokat feltáró tanulmányok egyes tématerületek vonatkozásában, mint például az orvoslás, közlekedés). Ezen politikai célok megvalósítása olyan kutatási infrastruktúra/központok/egységek létrejöttét feltételezi, amelyek teret biztosítanak a nemi sajátosságok tudomány terén való érvényesülésének. A legjobb gyakorlat és tudás megosztása, az egymástól való tanulás érdekében előtérbe kerül a közös munka. Ennek érdekében biztosítani szükséges a már nagy gyakorlattal rendelkező és még kevésbé gyakorlott központok/érdekeltek közötti együttműködés lehetőségét, amely valamennyi résztvevő számára pozitív irányú elmozdulást biztosít a nemek közti esélyegyenlőségi célok megvalósítása terén.

A jelen felhívás keretében megvalósuló tevékenységek a kutatókat és szakembereket alkalmazó, a kutatás és innováció terén a nemek közti esélyegyenlőség érvényesítésében élen járó központok gyakorlati közösségének létrehozásához járul hozzá, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

  • az intézményi átalakítást szolgáló projektek tapasztalatainak megosztása, a nagyobb szakértelemmel, illetve az átalakítás terén több tapasztalattal rendelkező intézmények részvételével;
  • a tapasztalatok megosztását segítő eszközök kialakítása, a kevésbé fejlett intézmények ösztönzése céljából;
  • a nemek közti esélyegyenlőség szempontjából előrelépést, valamint strukturális átalakítást tervező intézményekkel való tapasztalatmegosztás, illetve azok mentorálása;
  • a nemi sajátosságoknak a tudományos karrier terén jelentkező hatásaira vonatkozó információátadás és képzés, esélyegyenlőségi tervek kialakítása, ezáltal a kevésbé fejlett szervezetek intézményi átalakításra való ösztönzése;
  • fórum létrehozása, illetve működtetése, melynek keretében a tapasztaltabb és kevésbé tapasztalt érdekeltek találkozhatnak, valamint tapasztalataik megosztására is lehetőség nyílik.

A pályázatok keretében sor kell, hogy kerüljön a kevésbé fejlett intézmények, illetve országok szükségleteinek értékelésére is.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SwafS-08-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.08.30.
Keretösszeg: 3 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 08. 16.
Határidő:
2017.08.30.
Kiírás neve magyarul:
Az intézményi átalakulást elősegítő Európai Gyakorlati Közösség
Kiírás neve angolul:
European Community of Practice to support institutional change
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Science with and for Society