415 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
bt
keg

Új, optimalizált biofinomító megközelítések, melyek lehetővé teszik a helyi értékláncok kialakítását a fejletlen, illetve eddig kiaknázatlan területeken

Célok:

Az európai biogazdaság új szereplők, illetve kevésbé fejlett régiók bevonására törekszik. Ehhez azonban egy önmaga fenntartására képes, megfelelő léptéket elérő biogazdaság kialakítására van szükség, amely képes az európai biomassza-potenciál teljes kiaknázására. Mindez azonban az új üzleti megközelítések és modellek fejlesztését akadályozó számos tényező elhárításának szükségességét is felveti. A biogazdaság új területekre való kiterjesztése szempontjából az egyik meghatározó kihívást a tevékenységek nagyságrendje jelenti. Számos innovatív szereplő, mint például a kis- és középvállalkozások, spin-off és start-up cégek nem rendelkeznek az erőművek felállításához szükséges erőforrásokkal, még akkor sem, ha mindez a befektetések gyors megtérülésével jár. A lehetőségek felszabadítását a kisebb, moduljellegű, azonnali elterjesztésre alkalmas modell jelenthetné. A logisztikai korlátok, illetve az ellátó láncok területén jelentkező bizonytalanságok ugyanakkor jelentős mértékben befolyásolják az új értékláncok fenntarthatóságát.

Az elsődleges kihívást olyan innovatív modellek tervezése jelenti, amelyek fenntartható, új, helyi, bioalapú értékláncok kialakítását teszik lehetővé, és átfogják a biomassza termelőket, hulladékgazdálkodás üzemeltetőket, logisztikai szolgáltatókat, közigazgatási szereplőket, feldolgozóipari résztvevőket, valamint a végfelhasználói piac szereplőit.

A projektek keretében a helyi értékláncok kialakítását támogató, lokális telepítésű, innovatív, moduljellegű és decentralizált biofinomító koncepciók műszaki-gazdaságossági életképességét, valamint fenntarthatóságát szemléltető demonstrációk megvalósítására kerülhet sor. Az értéklánc gazdasági és környezeti fenntarthatósága szempontjából jelentős hatással bíró nyersanyag-logisztika hatásainak minimalizálása nagy hatékonyságú, helyben telepített értékláncmodell segítségével oldható meg.

A pályázatok keretében lehetőség nyílik a magas hozzáadott értékű végtermékek kis volumenű előállításának megvalósítására, csakúgy, mint a további feldolgozás céljából központi telephelyre szállítandó köztes termékek előállítására. Ez utóbbi esetben a pályázat keretében bemutatásra kell, hogy kerüljenek az új értékláncok kialakítását támogató olyan innovatív logisztikai, szállítási és tárolási megközelítések, amelyek kialakítására más körülmények között nem lenne lehetőség.

A pályázatok keretében az új értéklánc vonatkozásában részletes üzleti esettanulmány kidolgozása elvárás, amelynek keretében bemutatásra kerül az értéklánc szereplőinek részvétele, a kínálati oldaltól a végfelhasználói piaci szereplőkig, valamint a tervezett anyagok/termékek költségalapú versenyképessége a meglevő versenytársakkal szemben.

A projektek keretében kialakításra kerülő megoldásokkal szemben elvárás a 6-7. technológiai készültségi szint elérése. A pályázatok keretében megvalósítani szükséges továbbá a teljes értéklánc környezeti, valamint társadalmi-gazdasági teljesítményére vonatkozó életciklus-értékelést.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: BBI-2016-D04
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.09.08.
Keretösszeg: 188 650 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet)
  • Mikro-, kis- és középvállalkozás
  • Közép- és felsőfokú oktatási intézmények
  • Non-profit szervezetek (beleértve azokat, akik fő tevékenysége a kutatás vagy technológiai fejlesztés)
  • The Joint Research Centre (Az Európai Bizottság egyik főigazgatósága, 5 EU tagállamban (Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia és Spanyolország) 7 kutatóintézetet foglal magába.)
  • Nemzetközi európai érdekszervezetek
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 08. 12.
Határidő:
2016.09.08.
Kiírás neve magyarul:
Új, optimalizált biofinomító megközelítések, melyek lehetővé teszik a helyi értékláncok kialakítását a fejletlen, illetve eddig kiaknázatlan területeken
Kiírás neve angolul:
New and optimised biorefinery approaches enabling the creation of local value chains in underdeveloped or unexploited areas
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges