403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
eh
tg

Nagyobb lépték megvalósítása az óceánenergetikai szektorban az energiatermelő egységek összekapcsolásával

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: az óceánenergetikai szektorban alkalmazott energiatermelő egységek nagyobb léptékűvé alakítása, rendszerbe foglalása, melynek következménye a kockázatok projektszinten való leküzdése, valamint a költségek csökkentése. A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell a fejleszteni kívánt technológia leírását, illetve a kísérleti projekt keretében elérhető költségcsökkentés ütemtervét. Kiemelt szempont a helyi közösségek részvételének biztosítása a társadalmi elfogadottság növelése érdekében.

Célok:

Az óceánenergetikai szektorban alkalmazott energiatermelő egységek nagyobb léptékűvé alakítása, rendszerbe foglalása alapvető kihívás, melynek megoldása a kockázatok projektszinten való leküzdésével egyidejűleg a költségek csökkentésének alapja. Az energiatermelő egységek összekapcsolásából jelentős tanulságok vonhatók le.

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell a fejleszteni kívánt technológia leírását. A kiválasztott technológia esetében elvárás, hogy a pályázat benyújtásának pillanatában bizonyítékot szolgáltasson a technológia korábbi, valós környezetben megvalósított demonstrációjára vonatkozóan, a projekt sikerének valószínűségét előrevetítendő, valamint egyértelműen bemutassa a kísérleti projekt keretében elérhető költségcsökkentés ütemtervét. Egyazon rendszerben több technológia alkalmazása megengedett, ugyanakkor ezen esetekkel szemben alapvető elvárás, hogy jelen témakörhöz kapcsolódóan egyértelmű hozzáadott érték jelentkezzen. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés kapcsán biztosítani szükséges a hálózathoz való kapcsolódást.

A projekt keretében egyértelműen meg kell határozni a rendszer telepítését megelőző mehet/nem mehet döntési pontot. Ezen döntési pontot megelőzően a projekt keretében el kell készíteni a részletes mérnöki terveket, a teljes üzleti és megvalósíthatósági tervet, valamint a rendszer telepítéséhez szükséges valamennyi engedélynek is rendelkezésre kell állnia. A projekt eredményeinek értékelésére független szakértői bizottságot kérnek fel, amely a telepítésre vonatkozó mehet/nem mehet döntésre vonatkozó ajánlást fogalmaz meg. A projekt zárásakor a fejlesztéssel érintett technológiával szemben elvárás a 7. technológiai készültségi szint elérése.

A projekt által használt teszthelyszínek, kísérleti és demonstrációs létesítmények vagy kutatási infrastruktúrák megnyitása gyakorlatorientált oktatás, képzés és tudásátadás céljából kifejezetten fontos.

Az óceánenergetikai projektek összetett tengeri ökoszisztémák részei, szélesebb körű környezeti, társadalmi-gazdasági és megélhetési vonatkozásokkal, melyek különösen relevánsak a helyi közösségek szempontjából. Ennek következtében a megvalósuló fejlesztések során fontos a helyi közösségek részvételének biztosítása, a társadalmi elfogadottság növelése érdekében.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: LCE-15-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.09.08.
Keretösszeg: 15 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 08. 12.
Határidő:
2016.09.08.
Kiírás neve magyarul:
Nagyobb lépték megvalósítása az óceánenergetikai szektorban az energiatermelő egységek összekapcsolásával
Kiírás neve angolul:
Scaling up in the ocean energy sector to arrays
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges