403 különböző nyitott pályázat
2020. július 10.
Pályázati szűrő
klv
keg

Az európai gazdaság szénmentesítése és rugalmassága irányába mutató törekvések a 2030-2050 közötti, illetve az ezt követő időszak távlatában

Célok:

A klímaváltozás okozta kihívásokra adandó válaszok érdekében a döntéshozatal valamennyi szintjén biztosítani szükséges a klímatudatos döntések lehetőségét a kockázatok és költségek csökkentése, valamint a lehetőségek megragadása érdekében.

A klímaszolgálatok piacra jutásához a végfelhasználók oldalán jelentkező keresletre való reagálás szükséges, valamint a szolgáltatást biztosítók és a klímaszolgálatok felhasználóit összekapcsoló üzleti felület kialakítása. Jelen pályázati felhívás keretében a cél olyan, a klímaszolgálatok vonatkozásában releváns koncepciók fejlesztése, amelyek alkalmasak azon értéktöbblet bemutatására, amely azáltal keletkezik, hogy a végfelhasználók operatív döntéseik során klímával kapcsolatos információkat, illetve klímaszolgálatok szolgáltatásait használnak fel.

2017 során Kutatási és Innovációs Intézkedés keretében sor kerülhet olyan elképzelések támogatására, amelyek a klímaszolgálati koncepciók vonatkozásában kísérleti projektek megvalósítására, illetve koncepciótervek kialakítására vonatkoznak. Jelen pályázati felhívás olyan területeket érint, amelyek vonatkozásában a klímaszolgálatok fejlesztésére lehetőség nyílik.

Jelen pályázati felhívás keretében a szolgáltatók/szállítók és felhasználók közösen megvalósított, kísérleti alkalmazásokra irányuló fejlesztései valósulhatnak meg, amelyek a magas piaci potenciállal rendelkező klímaszolgálatok vonatkozásában releváns koncepciótervek kidolgozását segítik elő. A tevékenységek megvalósítása során módszertani kérdésekkel foglalkozó esettanulmányok kidolgozásának, a felhasználók/szolgáltatók kapcsolatát biztosító felületek létrehozásának is sorra kell kerülnie, továbbá tesztelni szükséges a klímaszolgálatok relevanciáját a későbbi, végfelhasználók részvételével megvalósuló kísérleti bemutató projektek közös fejlesztése szempontjából.

A benyújtott pályázatoknak, ahol releváns, figyelembe kell venniük a H2020 program keretében az ERA-NET Társfinanszírozás által a klímaszolgálatok vonatkozásában 2015-ben támogatott kezdeményezéseket. A megvalósítás során törekedni kell továbbá a H2020 program által jelen pályázati témakör keretében támogatott más projektekkel való kapcsolat megteremtésére.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC5-06-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.03.07.
Keretösszeg: 43 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 07. 28.
Határidő:
2017.03.07.
Kiírás neve magyarul:
Az európai gazdaság szénmentesítése és rugalmassága irányába mutató törekvések a 2030-2050 közötti, illetve az ezt követő időszak távlatában
Kiírás neve angolul:
Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050 and beyond
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges