370 különböző nyitott pályázat
2020. február 23.
Pályázati szűrő

Adatminőség a preklinikai kutatás és fejlesztés területén

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program keretében konzorciumban benyújtható pályázati forrás nyílik a következő témában: a kutatási-fejlesztési adatok minőségének, illetve hatékonyságának fejlesztése a preklinikai fázisban, az idegtudomány területén. Az új/továbbfejlesztett preklinikai tesztek minőségi kritériumainak meghatározásához szükséges bizonyítékok/adatok biztosítása elvárás, valamint a nem szabályozott kutatás-fejlesztési területekre vonatkozóan konszenzusos minőségirányítási ajánlásokat is ki kell dolgozni a kísérleti adatokon alapuló döntések minőségének javítása érdekében. Továbbá, a minőségi döntéshozatal érdekében egy adatminőségről szóló oktatási tananyag kidolgozás is szükséges, mely főszerepet játszik abban, hogy magas színvonalat képviselő preklinikai kultúra szilárduljon meg.

Célok:

A kutatási eredmények megismételhetősége és relevanciája a tudományos módszertan alappillérei. A gyógyszerkutatás számára a masszív adattömeg és tudományos precizitás a döntéshozatal fő hajtóerői, amelyek egyúttal megalapozzák a szabadalmak erejét, a gyógyszer piacrajutási idejének hosszát, következésképp az új terápiák elérhetőségét a páciensek számára. Mostanra szilárd bizonyítékok támasztják alá, hogy a kutatási adatok tömegessége, precizitása és érvényessége problémás lehet. Míg a kérdés a kutatás-fejlesztés vonatkozásában valamennyi területen releváns, a megbízhatatlan adatok hatása, valamint a beavatkozásból származó potenciális előnyök azon területeken jelentkeznek elsősorban, amelyek más kihívásokkal is szembesülnek (például idegtudomány).

Az idegtudomány és biztonság területét érintő első kísérleti projekt keretében a cél a kutatás-fejlesztés adatainak minőségét, illetve hatékonyságát fejleszteni. A megvalósítandó projekt keretében az új/továbbfejlesztett preklinikai tesztek minőségi kritériumainak meghatározásához szükséges bizonyítékok/adatok biztosítása elvárás, valamint a nem szabályozott kutatás-fejlesztési területekre vonatkozóan konszenzusos minőségirányítási ajánlásokat is ki kell dolgozni a kísérleti adatokon alapuló döntések minőségének javítása érdekében. Továbbá, a minőségi döntéshozatal érdekében egy adatminőségről szóló oktatási tananyag kidolgozás is szükséges, mely főszerepet játszik abban, hogy magas színvonalat képviselő, preklinikai kultúra szilárduljon meg.

A megvalósítás során kidolgozandó továbbá a preklinikai kutatások minőségi kultúrájának növelésére hatást gyakorló, az adatminőségre vonatkozó oktatási program is. A projektnek hozzá kell járulnia a preklinikai kutatás területén alkalmazható szakmai tesztrendszer (körtesztek) kidolgozásához is, valamint a konzorcium által kidolgozott minőségi elvek megvalósításához, illetve teszteléséhez, mind a tudományos, mind pedig az iparági, napi szintű kutatási környezetben.

A tudományosan meglapozott, magas minőségű alapelvek megismertetése kultúraváltást és tovagyűrűző hatást eredményez. Az akkreditáció, a konszenzuson alapuló, minőségbiztosításra vonatkozó ajánlások, továbbá az adatminőségről szóló oktatási modul mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a tudományos szféra valamint a kis-és középvállalkozások szintjén megfogalmazott innováció átvitele a kutatási fázisba gördülékenyen valósuljon meg, továbbá kiküszöböljék annak igényét, hogy a külső partnerek értékelését megismételjék.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: IMI2-2016-09-03
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.07.26.
Keretösszeg: 117 656 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 06. 29.
Határidő:
2016.07.26.
Kiírás neve magyarul:
Adatminőség a preklinikai kutatás és fejlesztés területén
Kiírás neve angolul:
Data quality in preclinical research and development
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges