403 különböző nyitott pályázat
2020. július 13.
Pályázati szűrő
önk
eup
par

Testvérváros program 2016 - második kiírás

Összefoglaló:

A Europe for Citizens Program ismét meghirdeti "testvérvárosi" pályázatát, melyen konzorciumban lehet indulni. Az alábbi témák a közös, legalább 25 fő részvételével megrendezett programon prioritást élveznek: az euroszkepticizmus megértése és megvitatása; szolidaritás válságos időkben; harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellen-narratíva kialakítása a kultúrák közti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez; eszmecsere Európa jövőjéről.

Célok:

A program célja helyi és uniós szinten ösztönözni a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára, emellett törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására, valamint lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.

Az intézkedés olyan projektek támogatására irányul, amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek az intézkedés tekintetében éves szinten meghatározott prioritásokra irányulnak. Az éves prioritások az alábbiak:

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel:

  • Az euroszkepticizmus megértése és megvitatása
  • Szolidaritás válságos időkben
  • Harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellen-narratíva kialakítása a kultúrák közti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez
  • Eszmecsere Európa jövőjéről

Az éves prioritásokról bővebb információ a Tempus Közalapítvány honlapján található: http://tka.hu/docs/palyazatok/prioritasok_2016-tol...

A testvérváros projektek tevékenységeit összefüggő napokon, megszakítás nélkül kell megvalósítani. Vagyis csak egy helyszínen rendezhető meg a tevékenység. Nincs lehetőség arra, hogy mind a pályázó, mind a partnerek rendezzenek tevékenységeket egy projekten belül, a résztvevők pedig egymás után elutazzanak ezekre.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: Town twinning 2016 - second deadline
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.09.01.
Keretösszeg:

185 millió EUR (2014-2020)

Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Az Európa a polgárokért programban a támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. A testvérváros projektek esetében az átalányt kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező nemzetközi résztvevők alapján határozzák meg.

Kedvezményezett:

A testvérváros projektekben pályázhatnak városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.

Testvérváros fogalma:

  • valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt,
  • azok a települések, amelyek más partnerség formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.
Konzorciumi előírás:

A projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell jelen lennie. Meghívott résztvevőknek a támogatható partnerek által delegált nemzetközi résztvevők számítanak. Ennek megfelelően a testvérváros-program esetében az átalányt kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező nemzetközi részvevők száma alapján kell meghatározni.

Feltöltés ideje: 2016. 06. 13.
Határidő:
2016.09.01.
Kiírás neve magyarul:
Testvérváros program 2016 - második kiírás
Kiírás neve angolul:
Town twinning 2016 - second deadline
Program:
Europe for Citizens
Alprogram:
Democratic engagement and civic participation