434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
tt
jog
b

Az Európai Unió és a migráció világméretű kihívása

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program keretében lehetőség nyílik konzorciumi pályázásra az Európai Unió és a migráció témakörben. Az egyre súlyosbodó migrációs válság megkívánja, hogy az Európai Unió ennek kiváltó okaira fókuszáljon. A támogatható projektek két célterületet érinthetnek: 1. A migráció és fejlődés kapcsolatának integrált megközelítése; 2. Az Európai Unió politikáinak koherenciája és a migráció.

Célok:

Az emberiség történelmének egyik központi és általános jelensége a migráció. A jövőben az Európába érkező migráns populáció növekedése várható, gazdasági, demográfiai tényezők, politikai bizonytalanságok, konfliktusok, illetve a klímaváltozás hatására. Egyre nyilvánvalóbb, hogy amennyiben az Európai Unió saját területén sikeresen kívánja kezelni a bevándorlók áradatát, erősítenie kell a migránsokat kibocsátó harmadik országokkal való együttműködését, közvetlenül a migrációt kiváltó okokra fókuszálva, illetve a migráció nyújtotta lehetőségeket saját fejlődése érdekében kihasználva.

A Mediterrán térségben jelentkező migrációs krízis hatására előtérbe került az azonnali beavatkozás szükségessége. De ami még fontosabb, ennek hatására az Európai Uniós migrációs politika, valamint a rendelkezésre álló eszközök korlátaira is fény derült.

A megvalósításra kerülő kutatásnak az alábbi két fő témakör közül az egyikre vagy mindkettőre kell átfogó, minden részletre kiterjedő választ adnia, miközben egyéb, a témákhoz közvetlenül kapcsolódó kérdések is felvethetők:

1) A migráció és fejlődés kapcsolatának integrált megközelítése

Meglévő tanulmányokra építve a kutatásnak egyik oldalról a demográfiai trendek, társadalmi-gazdasági fejlődés, a környezet és a jó kormányzás, másik oldalról pedig a migráció komplex, kölcsönösen egymásra ható mechanizmusait kell értelmeznie, a migránsokat, menekülteket és menedékkeresőket kibocsátó, valamint tranzitországokban.

2) Az Európai Unió politikáinak koherenciája és a migráció

A kutatásoknak a migrációval kapcsolatos átfogó megközelítés (Global Approach on Migration and Mobility, GAMM), és az Európai Unió külpolitikai eszközeinek és folyamatainak, valamint egyéb európai politikák elterjesztésének a kölcsönhatását kell vizsgálniuk, különös tekintettel az európai fejlesztés-, humanitárius és szomszédsági politikákra. A kutatások során vizsgálni, valamint tisztázni kell az Európai Unió által alkalmazott, jelenleg is érvényben levő jogi keretek, valamint az új típusú politikai eszközök növekvő elterjedése között fennálló kapcsolatokat, illetve ezeknek az egyéb érintett felek vonatkozásában felmerülő jogi következményeit.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: ENG-GLOBALLY-03-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.02.
Keretösszeg: 25 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 04. 28.
Határidő:
2017.02.02.
Kiírás neve magyarul:
Az Európai Unió és a migráció világméretű kihívása
Kiírás neve angolul:
The European Union and the global challenge of migration
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges