414 különböző nyitott pályázat
2021. december 09.
Pályázati szűrő
nka
bt

Tudományos keretszabályozás a nanomedicinák és bioanyagok kapcsán készített kockázat-haszon elemzések érdekében

Összefoglaló:

A pályázatoknak a nanotechnológia és a nano-bioanyagok felhasználásával kapcsolatos orvosi terület tudományos és gyakorlati szintre vonatkozó keretszabályozásának továbbfejlesztéséhez kell hozzájárulniuk. Ezt a tudományos alapokon nyugvó szabályozási ismeretek fejlesztésével és validációjával, valamint az innovatív technikai eszközök és módszerek szabványosításával kell elérni. A pályázatoknak új szabályozási szabványok kidolgozására, továbbá laboratóriumi körülmények között igazolt koncepciótervvel rendelkező tudományos elveken alapuló eszközökre kell fókuszálniuk.

Célok:

A nanotechnológia és a nano-bioanyagok felhasználása hatalmas lehetőségeket hordoz az állampolgárok javát szolgáló orvoslás továbbfejlesztése számára. Ezen új technológiák azonban jelentős kihívások elé állítják a felhasználókat, az újszerű nanomedicinák és orvosi eszközök minőségének, biztonságának és hatékonyságának megítélése kapcsán.

A pályázatoknak az orvosi terület tudományos és gyakorlati szintre vonatkozó keretszabályozásának továbbfejlesztéséhez kell hozzájárulniuk a tudományos alapokon nyugvó szabályozási ismeretek fejlesztésével és validációjával, valamint az innovatív technikai eszközök és módszerek szabványosításával. A szándék az, hogy a preklinikai és klinikai elemzések számára új és jobb módszertan kidolgozása, illetve az innovatív tudományos előrelépések azonnali alkalmazása váljon lehetővé.

A pályázatoknak új szabályozási szabványok kidolgozására, továbbá laboratóriumi körülmények között igazolt koncepciótervvel rendelkező tudományos elveken alapuló eszközökre kell fókuszálniuk. A koncepcióterv fázisában lévő fejlesztéseket a projekt során az 5-ös technológiai fejlettségi szintre (TRL 5), míg az elfogadott módszereket és berendezéseket legalább a 6-os szintre kell eljuttatni (TRL 6).

Jelen témakör nemzetközi együttműködések kialakítására kifejezetten alkalmas, így összesen egyetlen konzorciumi összefogás támogatására van lehetőség.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NMBP-14-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.10.27.
Keretösszeg: 8 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 04. 18.
Határidő:
2016.10.27.
Kiírás neve magyarul:
Tudományos keretszabályozás a nanomedicinák és bioanyagok kapcsán készített kockázat-haszon elemzések érdekében
Kiírás neve angolul:
Regulatory Science Framework for assessment of risk benefit ratio of Nanomedicines and Biomaterials
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership