46 különböző nyitott pályázat
2021. április 22.
Pályázati szűrő
pj
b

Kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) klaszter

Összefoglaló:

A kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris fejlesztéseket, illetve innovációkat létrehozó vállalatok és cégek együttműködésének támogatása, fejlesztéseik piacra juttatása érdekében.

Célok:

A kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris területeken (CBRN) megvalósuló fejlesztéseket, illetve innovációkat gyakran olyan kis- és középvállalatok, valamint nagyobb cégek hozzák létre, amelyek számára nehézséget okoz fejlesztéseik piacra juttatása. Ennek számos oka lehet: a vállalatok a helyi, szűk piaci szegmenset célozzák fejlesztéseikkel; a kis- és középvállalkozásoknak sem képességeik, sem stratégiai céljaik nincsenek a külföldi piacokra vonatkozóan; az általuk fejlesztett technológia csak egyéb eszközökkel integrálva, kombinálva válik piacképessé olyan vállalatokkal való együttműködés során, amelyek képesek termékeik külföldre, akár a világpiacra jutását is elősegíteni. A vállalatok közötti ilyen típusú szinergiák a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris technológiák területén még nem terjedtek el, ez pedig hátrányt jelent az iparági versenyképesség terén.

A kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris területeken (CBRN) működő klaszter két tevékenységtípust fejthet ki:

a) 2016-ban: Koordinációs és Támogatási Intézkedés célja a lehető legtöbb olyan európai vállalat összegyűjtése, amelyek képesek, és hajlandóak termékeiket a világpiacra juttatni. A támogatott Koordinációs és Támogatási Intézkedés résztvevői olyan platform (a CBRN tématerületet érintő eszközök és rendszerek, pl. eszközök a készenléti egységek számára, detektorok, szennyezettség-mentesítők, hulladék-kezelők, betokozó berendezések) létrehozásában vesznek részt, amely alkalmas más vállalatok által létrehozott, jelen pályázati felhívás b) pontja által támogatott technológiák és innovációk integrálására. A platform elősegíti a szektor iránt érdeklődő pénzügyi intézményekkel való kapcsolatfelvételt, a Kutatási és Innovációs Intézkedés által támogatott pályázatok eredményeinek világpiacra jutását. A létrehozott platform elősegíti a Kutatási és Innovációs Intézkedés megvalósítását egy olyan katalógus összeállításával, amely az adott témakörön belül a legfontosabb, fejlesztésre érdemes technológiai területeket jelöli ki.

b) 2017-ben: Számos Kutatási és Innovációs Intézkedés keretében kutató/fejlesztő tevékenységet támogatnak, a Koordinációs és Támogatási Intézkedés megvalósítása során kidolgozott, kiemelt tématerületek mentén. Az Európai Bizottság által kiválasztott fő témakörök mindegyike egy-egy kis- és középvállalat gondozásába kerül, és az adott témakörre vonatkozó fejlesztések konzorciumi formában valósulnak meg. A projekt során a fejlesztések a 4-7 technológiai készültségi szintet érik el (TRL 4-7).

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SEC-05-DRS-2016-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.08.25.
Keretösszeg: 15 750 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A 2016-ban érvényes kiírás pályázható önállóan vagy konzorcium keretein belül.

Feltöltés ideje: 2016. 04. 15.
Határidő:
2016.08.25.
Kiírás neve magyarul:
Kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) klaszter
Kiírás neve angolul:
Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges