0 különböző nyitott pályázat
2024. július 17.
Pályázati szűrő
ee
jog
emd

Vallási sokszínűség Európában - múlt, jelen és jövő

Összefoglaló:

Az Európában egymás mellett jelen levő sokszínű vallási és nem vallásos közösségek vizsgálata a különböző közösségek és társadalmi csoportok között, illetve a bennük létező kapcsolatok, együttműködések, feszültségek feltárása, különös tekintettel a nemek közti esélyegyenlőség vonatkozásainak vizsgálatára.

Célok:

A vallási tézisek, valamint a vallási közösségekhez és csoportokhoz való tartozás Európa-szerte a társadalmi kapcsolatok működését irányító tényező volt évszázadokon át. Az Európában megtalálható vallások gazdag hagyományainak elismerése érdekében Az Európai Unió Alapjogi Chartája deklarálja a gondolat, lelkiismeret, valamint a vallás szabadságát. A vallásszabadság melletti határozott elkötelezettség ellenére napjainkban mégis léteznek vallási feszültségek számos európai társadalomban, melyeket saját céljaik elérése érdekében politikai szélsőségesek nem egy esetben súlyosbítottak már. Ennek következtében elengedhetetlen, hogy megértsük a vallás, szekularizáció és spiritualitás új európai színterét, a radikalizáció és vallási intolerancia gyökereinek feltárásával, elősegítve Európában az együttélést és a párbeszéd kibontakozását.

Széles történelmi és földrajzi megközelítést alkalmazva a pályázatoknak összehasonlító és multidiszciplináris kutatást kell megvalósítaniuk. Ennek során a vizsgálat tárgyát az Európában egymás mellett jelen levő sokszínű vallási és nem vallásos közösségek különböző típusai, illetve elemei képezik. A kutatás célja a különböző közösségek és társadalmi csoportok között, illetve a bennük létező kapcsolatok, együttműködések, feszültségek feltárása. Fontos szempont a nemek közti esélyegyenlőség vonatkozásainak vizsgálata.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: CULT-COOP-05-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.02.
Keretösszeg: 25 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 04. 14.
Határidő:
2017.02.02.
Kiírás neve magyarul:
Vallási sokszínűség Európában - múlt, jelen és jövő
Kiírás neve angolul:
Religious diversity in Europe - past, present and future
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges