353 különböző nyitott pályázat
2020. január 22.
Pályázati szűrő
em
emd

Európa jelenkori történelme a művészi és kreatív gyakorlat tükrében

Összefoglaló:

Különböző kortárs művészeti és kreatív ágak kutatása az európai identitás, európaiság, illetve Európát megtestesítő fogalmak meghatározásáért.

Célok:

Felmérések igazolják, hogy az európai uniós polgárok által leginkább becsben tartott és legnagyobbra értékelt közös kincs a kultúra. Európához köthetők az ókor óta a legtekintélyesebb képzőművészeti és irodalmi művek. Az ősi görög mítoszoktól a középkori szent művészeteken vagy az ikonikus európai filmeken át a Tolsztoj „Háború és Béké”-jében ábrázolt napóleoni Európáig vagy akár Beethoven 9. szimfóniájáig, az európaiak, valamint a kontinensen kívüli népek számára az Európát megtestesítő művészeti, irodalmi művek sora végtelen. Anélkül, hogy hivatalos egyetértés lenne ezen művek repertoárjáról, mégis az európai kulturális identitás gerincét és örökségét jelentik. A kulturális örökség megteremtése azonban végtelen folyamat, hiszen napjaink kultúrája a jövő kulturális öröksége.

Jelen pályázati felhívás keretében olyan kutatásokat támogatnak, amelyek az olyan, különböző kortárs művészeti és kreatív ágak vizsgálatára vállalkoznak, mint például irodalom, filmművészet, zene és tánc, annak érdekében, hogy az európai identitás, európaiság, illetve Európa megtestesítése meghatározható legyen. A kutatás során összehasonlító megközelítést szükséges alkalmazni, Európa lehető legszélesebb földrajzi lefedettségének biztosításával.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: CULT-COOP-04-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.02.
Keretösszeg: 25 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 04. 14.
Határidő:
2017.02.02.
Kiírás neve magyarul:
Európa jelenkori történelme a művészi és kreatív gyakorlat tükrében
Kiírás neve angolul:
Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges