353 különböző nyitott pályázat
2020. január 22.
Pályázati szűrő
par
sze
par

3. kulcstevékenység: Szakpolitikai reformok támogatása: Oktatáson, képzésen és ifjúságpolitikán keresztül megvalósuló társadalmi befogadás

Összefoglaló:

Erasmus+ pályázat az oktatáson, képzésen és ifjúságpolitikán keresztül megvalósuló társadalmi befogadás támogatására, különös tekintettel a hátrányos helyzetű - akár menekült - tanulók integrálására. Pályázatot nyújthatnak be például: oktatási intézmények, oktatásért felelős hatóságok, nonprofit szervezetek, kutató intézetek, nemzetközi szervezetek, magánvállalatok, nemzeti Erasmus+ irodák.

Célok:

Az e felhívás keretében benyújtott pályázatoknak főként az alábbi két általános célkitűzés egyikével kell foglalkozniuk, amelyet a pályázati űrlapon is fel kell tüntetni:

 1. az erőszakos radikalizálódás megelőzése és a demokratikus értékek, az alapvető jogok, az interkulturális megértés és az aktív polgárság előmozdítása;
 2. a hátrányos helyzetű tanulók befogadásának elősegítése – ideértve a migráns háttérrel rendelkező személyeket is –, a megkülönböztető gyakorlatok megelőzésével és leküzdésével együtt.

Mindezek mellett minden egyes pályázatnak az alábbi speciális célkitűzések közül legalább eggyel, de legfeljebb hárommal kell foglalkoznia:

 1. a társadalmi és polgári kompetenciák elsajátításának javítása, annak elősegítése, hogy a tanulók ismerjék, értsék és magukénak érezzék a demokratikus értékeket és az alapvető jogokat;
 2. az oktatásban a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció bármilyen formájának megelőzése és leküzdése;
 3. a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a tanulási környezetben, a nemi sztereotípiák leküzdése, valamint a nemi alapú erőszak megelőzése;
 4. a jó minőségű és befogadó általános oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés javítása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteire;
 5. a különböző etnikai vagy vallási háttérrel, hittel vagy meggyőződéssel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés és tisztelet előmozdítása, ideértve a sztereotípiák lerombolását és az interkulturális párbeszéd elősegítését;
 6. a kritikus gondolkozás, valamint a számítógépes ismeretek és a médiaműveltség javítása a gyermekek, fiatalok, fiatal munkavállalók és az oktatók körében;
 7. befogadó és demokratikus tanulási környezet megteremtése;
 8. a tanárok és oktatók támogatása a konfliktusok és a sokszínűség kezelésében;
 9. a radikalizálódás megelőzése a börtönökben és a zárt intézményekben;
 10. a fiatalok ösztönzése a társadalmi és közéletben való részvételre, valamint a fiatalok elérését és befogadását célzó gyakorlatok kialakítása;
 11. az oktatási nyelv(ek) elsajátításának megkönnyítése az újonnan érkező migránsok számára;
 12. a tudás értékelése és az újonnan érkező migránsok korábban teljesített tanulmányainak érvényesítése;
 13. a nem formális tanulási tevékenységek, a fiatalok munkagyakorlatai és az önkéntesség minőségének javítása.
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA 05/2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.05.30.
Keretösszeg: 13 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható projektköltség 90 %-át.

Kedvezményezett:

Támogatható pályázónak minősülnek az oktatás, képzés és ifjúságpolitika terén, a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló, 2015. március 17-i nyilatkozat (a párizsi nyilatkozat) által lefedett témákban tevékenykedő állami vagy magánszervezetek.

E pályázati felhívás szempontjából a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:

 • oktatási intézmények és más oktatási szolgáltatók,
 • az oktatásért, képzésért és az ifjúságért nemzeti/regionális/helyi szinten felelős hatóságok,
 • nonprofit szervezetek (NGO-k),
 • kutatóintézetek,
 • kereskedelmi szervezetek és szociális partnerek,
 • tanácsadó és értékelő szervezetek,
 • nemzetközi szervezetek,
 • magánvállalatok,
 • a fent felsorolt szervezetek hálózatai szintén támogathatók, amennyiben jogi személyiséggel rendelkeznek,
 • az ifjúságpolitika területén aktív Nemzeti Erasmus+ Irodák (Az ifjúságpolitika területén aktív Nemzeti Erasmus+ Irodák listája itt található: ( http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm )

Csak az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

 • az Európai Unió 28 tagállama,
 • az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
 • uniós tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.
Konzorciumi előírás:

Ez a pályázati felhívás két csoportra osztható: a pályázóknak a fenti csoportok közül csak az egyikkel kell foglalkozniuk, és azt fel kell tüntetniük a pályázati űrlapon

1. csoport: Oktatás és képzés

2. csoport: Ifjúságpolitika

E felhívás keretében három projektterület támogatható: a pályázóknak a fenti területek közül csak az egyikkel kell foglalkozniuk, és azt fel kell tüntetniük a pályázati űrlapon.

1. terület: Országokon átívelő együttműködési projektek (1. és 2. csoport)

2. terület: Nagyszabású önkéntességi projektek (2. csoport)

3. terület: Nemzeti Erasmus+ Irodák közötti hálózatépítés (2. csoport)

A partnerség minimális összetételére vonatkozó követelmények:

1. terület: 4 támogatható országból származó 4 szervezet. Amennyiben a projektben hálózat is részt vesz, a partnerségben legalább 2 olyan szervezetnek is képviseltetnie kell magát, amely nem tagja a hálózatnak (azaz két partner a hálózatból, plusz két szervezet, amely nem tagja a hálózatnak);

2. terület: 3 támogatható országból származó 3 szervezet;

3. terület: 4 támogatható országból származó 4 olyan Nemzeti Erasmus+ Iroda, amely az ifjúságpolitika területén tevékenykedik.

Feltöltés ideje: 2016. 04. 05.
Határidő:
2016.05.30.
Kiírás neve magyarul:
3. kulcstevékenység: Szakpolitikai reformok támogatása: Oktatáson, képzésen és ifjúságpolitikán keresztül megvalósuló társadalmi befogadás
Kiírás neve angolul:
Key Action 3 - Initiatives for policy innovation - Social inclusion through education, training and youth
Program:
Erasmus+
Alprogram:
Key Action 3 - Support to policy reform