239 különböző nyitott pályázat
2021. október 19.
Pályázati szűrő
tt
nka

Innovatív megoldások a XX. sz. kulturális örökségének megőrzése érdekében

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témakörben: a kulturális örökség hosszú távú megőrzését, biztonságát biztosító technológiák és gyakorlatok kidolgozása és fejlesztése az anyagösszetétel, az elöregedés, a környezeti, illetve antropogén kockázati tényezők figyelembe vétele mellett.

Célok:

A sokszínű és gazdag európai kulturális örökség az összetartozás érzését támogató, erőteljes közös hátteret biztosít az európai lakosok számára. Ezen a társadalmi hatáson kívül a kulturális örökség jelentős gazdasági hatással is rendelkezik, amely olyan tevékenységekben nyilvánul meg, mint a turizmus, a műemlékek helyreállítása és fenntartása vagy a kulturális iparág. A tárgyiasult kulturális örökség azonban szándékos vagy akaratlan antropogén, illetve egyéb eredetű hatások veszélyének van kitéve. A XX. századi kulturális örökség esetében ugyanakkor gyakran az ősi kulturális örökségtől eltérő pusztulási mechanizmusok érvényesülnek, olyan okokból kifolyólag, mint például a modern anyagok felhasználása. Emiatt további kutatási erőfeszítésekre van szükség az anyagösszetétel, az elöregedés, valamint a megfelelő megőrzési technológiák fejlesztése terén.

A kutatások során az alábbi két fő tématerület érintése az elvárás:

  • a projektek keretében ki kell dolgozni egy vagy több innovatív megoldást a XX. századi tárgyi kulturális örökség megőrzésére (funkcionális anyagok vagy technikák vonatkozásában). A hatások maximalizálása érdekében a kutatásoknak a leginkább releváns kérdések, illetve célok azonosításából kell kiindulniuk és fókuszálniuk. Ennek érdekében a kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományok területein fellelhető eredmények/információk összehangolt felhasználása is javasolt;
  • a fejlesztéseknek többléptékű modelleken kell alapulniuk (abban az értelemben, hogy különböző típusú modellek közötti kapcsolat megteremtését biztosítják). Az alkalmazott modellezési megközelítéseknek olyan kulcsfontosságú kérdések, mint az egyes beavatkozások vonatkozásában felmerülő kompatibilitás, tartósság, visszafordíthatóság vizsgálatára egyaránt ki kell térniük.

A kidolgozásra kerülő anyagoknak/technológiáknak a kulturális örökség hosszú távú megőrzését, biztonságát kell biztosítaniuk a környezeti, illetve antropogén kockázati tényezők figyelembe vétele mellett.

A kutatott anyagoknak/technológiáknak a projekt záró időpontjára a 6. technológiai készültségi fokot kell elérniük. Alapvető elvárás a projektekkel szemben, hogy a kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományi terület érdekeltjeinek részvételével valósuljanak meg.

Jelen pályázati felhívás keretében olyan technológiák támogathatók, amelyek a projektek kezdetén elérik a 4., a záráskor pedig a 6. technológiai készültségi szintet. A pályázati felhívás különösen támogatja a kis- és középvállalkozások, valamint a kutatási/innovációs kapacitások részvételét.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NMBP-35-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.10.27.
Keretösszeg: 114 190 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 08.
Határidő:
2016.10.27.
Kiírás neve magyarul:
Innovatív megoldások a XX. sz. kulturális örökségének megőrzése érdekében
Kiírás neve angolul:
Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership