246 különböző nyitott pályázat
2019. július 16.
Pályázati szűrő
ivs
vkj

Új ellátási láncokat támogató üzleti modellek és ipari stratégiák innovatív termékszolgáltatások számára

Összefoglaló:

A Horizont 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára: megoldások keresése szabad termelőkapacitásokra vonatkozó információ-áramlás elősegítésére, akár kifejezetten a kapacitás-megosztásra épülő üzleti vállalkozások által, akár pedig olyan gyártóvállalatokra alapozva, akik kapacitásfelesleggel rendelkeznek, vagy kapacitáshiánnyal küszködnek. A megoldások épülhetnek többek között új eszközök, az internet, a digitális technológiák és a közösségi média vállalatok közötti, illetve vállalatok és fogyasztók közötti relációinak elősegítésére. A projekt eredményeként új ellátásilánc-modellek jönnek létre.

Célok:

A piacok jelenlegi instabilitása miatt az ipari vállalatok nem szívesen eszközölnek hosszú távú befektetéseket tárgyi eszközeik terén. A keresletre adott gyors válasz azonban meghatározza egy vállalat piaci sikerességét. Valamennyi európai vállalat, köztük a kis- és középvállalkozások számára is elengedhetetlen, hogy megfelelő technológiai színvonalú gyártási kapacitásokhoz férjenek hozzá, annak érdekében, hogy innovatív ötleteiket – kezdve a megvalósíthatósági elemzés pillanatával, egészen a prototípus-gyártás első sorozatáig – sikerre vihessék. A fejlesztésekhez, illetve gyártáshoz szükséges kapacitások esetében azonban nem mindig a beszerzés a legcélravezetőbb lépés.

Olyan értékláncok fejlesztése is fontos, amelyek a tervezési folyamat korai szakaszától felölelik a teljes új ellátási láncot, egészen a termék élettartamának végéig. Ezzel egyidejűleg megfigyelhető, hogy a tényleges termelés a világ bármely táján megvalósulhat, mindez pedig az európai termelő kapacitások kihasználatlanságához vezethet.

Az újszerű ellátási láncokat és innovatív termékszolgáltatásokat támogató üzleti modellek a gyártók és szolgáltatók közötti szabad kapacitásokra vonatkozó információ-áramlást kell, hogy elősegítsék, akár kifejezetten a kapacitás-megosztásra épülő üzleti vállalkozások vonatkozásában, akár pedig olyan, már működő gyártóvállalatok esetében, amelyek bizonyos időszakokban szabad gyártókapacitásokkal rendelkeznek, vagy más vállalatok esetében, amelyek éppen kapacitáshiányukra keresnek megoldást.

Az új eszközök, az internet, a digitális technológiák és a közösségi média egyaránt elősegítik a vállalatok közötti (B2B), illetve vállalatok és fogyasztók közötti (B2C) relációkat szolgáló új ellátási láncok modelljeinek kialakulását, melyek hozzájárulnak az európai termelő kapacitások kiegyenlítettebb felhasználásához. A kialakításra kerülő megoldások a szabad gyártási kapacitásokra vonatkozó információk termék-szolgáltatók közötti áramlását kell, hogy elősegítsék.

A kutatások megvalósítása során a társadalom- és bölcsészettudományok egyes területeinek (úgymint közgazdaságtudomány, vezetéstudomány/üzleti menedzsment) bekapcsolódását is biztosítani szükséges. Hangsúlyt kell fektetni továbbá a fogyasztóknak, és a felhasználóknak az innovációs folyamatban való aktív részvételére.

Jelen pályázati felhívás különösen alkalmas a kis- és középvállalkozások számára.

A projekt során a 4-es technológiai készültségi szintről (TRL 4) a 6-os szintre kell eljutni, és a vezető technológiai területek közötti együttműködést is biztosítani kell.

A pályázatoknak üzleti tervet és bevezetési stratégiát is tartalmazniuk kell.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: NMBP-22-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.10.27.
Keretösszeg: 114 190 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 08.
Határidő:
2016.10.27.
Kiírás neve magyarul:
Új ellátási láncokat támogató üzleti modellek és ipari stratégiák innovatív termékszolgáltatások számára
Kiírás neve angolul:
Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Industrial Leadership