46 különböző nyitott pályázat
2021. április 22.
Pályázati szűrő
b

Az informatikai biztonság közgazdasági aspektusai

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a rendszerek és szervezetek kiberbiztonsági okokra visszavezethető meghibásodásainak megfelelő kezelése azáltal, hogy a probléma mélyebb szintű, társadalmi, intézményi, gazdasági megközelítés segítségével is elemzésre kerül. A kutatásoknak a kiberbiztonsági kérdések vonatkozásában gazdasági, viselkedéstudományi, valamint társadalmi és mérnöki tudományok segítségével multidiszciplináris megközelítést kell alkalmazniuk.

Célok:

A rendszerek és szervezetek kiberbiztonsági okokra visszavezethető meghibásodásai csak úgy magyarázhatók, illetve kezelhetők megfelelően, ha a probléma nem csak a technikai oldalról, hanem mélyebb szintű, társadalmi, intézményi, gazdasági megközelítés segítségével is elemzésre kerül. Mi több, az intézményi (nemzeti vagy nemzetközi) szintű struktúrák, valamint az ösztönzés (pénzügyi vagy gazdasági, pozitív vagy negatív hatású) keretei nem feltétlenül biztosítják a veszélyekkel szembeni megfelelő védettséget.

A kutatásoknak a kiberbiztonsági kérdések vonatkozásában gazdasági, viselkedéstudományi, valamint társadalmi és mérnöki tudományok segítségével multidiszciplináris megközelítést kell alkalmazniuk. Ezáltal lehetőség nyílik a különböző tudományterületek mérési megközelítéseinek, illetve módszertanainak felhasználására olyan szakterületek szempontjainak érvényesítése érdekében, mint a mikroökonómia, ökonometria, kvalitatív társadalomtudományok, viselkedéstudomány, döntéshozatal, kockázatkezelés és kísérleti közgazdaságtan. A pályázatoknak az alábbi két témakör egyikére kell vonatkozniuk:

 • a kiberbiztonság költség-haszon szempontú keretei:
  • bekerülési értékmodell, amely a nem tárgyiasult kockázatok költségeinek (hírnév, nem kritikus szolgáltatás-kimaradás, stb.) meghatározása érdekében a digitális eszközök, modellezés és módszerek árképzésére is kitér, továbbá tartalmazza a releváns mérőszámokat és indikátorokat is;
  • a kutatások során figyelembe kell venni a releváns piaci szektorok sajátosságait, valamint a kidolgozott modellek validációját az adott ágazatok szereplőinek részvételével szükséges megvalósítani;
  • optimális befektetések az információbiztonság, kockázatkezelés és kiberbiztonsági biztosítás terén;
 • ösztönző intézkedések és üzleti modellek:
  • az ösztönző intézkedések azonosítása, valamint a szabályozási illetve együttműködésen alapuló megközelítések közötti megfelelő egyensúly megteremtése,
  • a biztonság és a személyes adatok védelmével kapcsolatosan felmerülő viselkedésbeli aspektusok;
  • az információbiztonsági piacok kockázatainak és lehetőségeinek azonosítása;
  • bevételi modellek, mint elrettentő intézkedések fejlesztése a kiber-bűncselekmények és támadások miatt szükséges költséghatékony biztonsági intézkedések elterjesztésének érdekében.

Mindkét témakör esetében elvárás, hogy a jelenlegi intézményi és irányítási keretek (piaci, nemzeti és nemzetközi szabályozási) továbbfejlesztésének/alternatíváinak lehetőségei vizsgálat tárgyát képezzék a projekt keretében, a kiberbiztonsági kérdések szem előtt tartásával.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: DS-04-2016
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.08.25.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Feltöltés ideje: 2016. 03. 08.
Határidő:
2016.08.25.
Kiírás neve magyarul:
Az informatikai biztonság közgazdasági aspektusai
Kiírás neve angolul:
Economics of Cybersecurity
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges