137 különböző nyitott pályázat
2022. augusztus 20.
Pályázati szűrő
av
eup
ikt
BELB
tud inf

Adatkészletek az európai innovációs adattér számára

Összefoglaló:

A pályázatban közzétett felhívás célja a magas színvonalú, nagyszabású, megosztható innovációs adatkészletek létrehozásához szükséges előkészítő munka elvégzése, beleértve az interoperabilitást.

Célok:

A pályázatban közzétett felhívás célja az ISF Tematikus Eszköz 2021-2022 keretében a magas színvonalú, nagyszabású, megosztható innovációs adatkészletek létrehozásához szükséges előkészítő munka elvégzése, beleértve az interoperabilitást, pl. szabványosítás és adatvédelem révén (pl. anonimizálás). Az elvégzett munkának az azonosított működési felhasználási eseteken kell alapulnia (azaz az adatokat használó alkalmazások típusán).

Az e felhívás keretében javasolt tevékenységeknek a lehető legnagyobb mértékben az uniós szinten már meglévő és elérhető megoldásokra és ökoszisztémákra kell épülniük. E tekintetben a pályázókat arra ösztönzik, hogy hivatkozzanak az uniós ügynökségek, nevezetesen az Europol és az EU-LISA, valamint a vonatkozó uniós szövetségek, például az EACTDA (Európai Számítástechnikai Bűnözés Elleni Technológiai Fejlesztési Szövetség) által végzett releváns tevékenységekre. Figyelembe kell venniük az EU által finanszírozott projektekből származó releváns eredményeket is, különösen a H2020 programmal összefüggésben.

A felhívásban közzétett pályázat hozzájárul a képzési adatok vagy adatmodellek létrehozásához, hozzáférhetővé tételéhez és megosztásához, a tesztelési módokhoz és az algoritmusok bűnüldöző szervek számára történő validálásához szükséges feltételek meghatározásához. Ez elengedhetetlen előfeltétele a kiváló és megbízható mesterséges intelligencia ökoszisztémák létrehozásának, mivel ilyen változatos adatkészletek nem állnak rendelkezésre a piacon. Hozzájárul továbbá a méretgazdaságosság megteremtéséhez az innovációs célú kiváló minőségű adatkészletek létrehozása és beszerzése terén.

A projekt eredményeit meg kell osztani és ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni az EU-tagállamok valamennyi bűnüldöző szerve számára, függetlenül attól, hogy részt vesznek-e a konzorciumban. Ezért a projekt várhatóan valamennyi EU-tagállamra hatással lesz.

Pályázati azonosító: ISF-2021-TF1-AG-DATA
Státusz: lejárt
Határidő: 2022.03.17.
Keretösszeg: 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 90%
Konzorciumi előírás:

A pályázatokat a következőknek kell benyújtaniuk:

− legalább 3 pályázó (kedvezményezettek; nem kapcsolt jogalanyok) 3 különböző támogatható országból.

− a következő szervezetek NEM jelentkezhetnek koordinátornak:

− EU-tagállamban letelepedett profitorientált szervezetek,

− EU-tagállamokon kívül letelepedett szervezetek,

Feltöltés ideje: 2022. 01. 25.
Határidő:
2022.03.17.
Kiírás neve magyarul:
Adatkészletek az európai innovációs adattér számára
Kiírás neve angolul:
DATA
Program:
Internal Security Fund ISF Belső Biztonsági Alap
Alprogram:
Internal Security Fund ISF Belső Biztonsági Alap